17. april 2018

Vejledning om bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige personalesager

KL modtager jævnligt henvendelser om forståelsen af den bemyndigelse, som Kommunernes Lønningsnævn i 2007 har givet kommunerne og KL til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager.

Opfølgning på bemyndigelsen

KL udarbejdede som opfølgning på bemyndigelsen fra Lønningsnævnet "Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager". Vejledningen er senest revideret i april måned 2018, hvor indholdet er harmoniseret med det nu gældende indhold af Funktionærlovens § 2 a.

Elektronisk version af vejledningen

Vejledningen, som er vedlagt, er tilgængelig i den elektroniske regelsamling under 05.24.