25. april 2018

Udspil fra Lægeforeningen underbygger behov for oprustning på psykiatriområdet

Der er brug for at få kigget på kapaciteten i forhold til både indlæggelser og ambulante forløb i psykiatrien, mener Joy Mogensen, formand for KL’s Socialudvalg i kølvandet på nyt udspil fra Lægeforeningen, som bl.a. peger på, at alt for mange borgere ikke får den behandling, de reelt har brug for.

”Det er rigtig positivt, at Lægeforeningen tager tyren ved hornene og erkender, at rigtig mange patienter udskrives uden at være færdigbehandlet, og at mange, som har brug for det, slet ikke bliver indlagt. Det bekræfter den udvikling, vi oplever i kommunerne. Når det kommer til de mest udsatte mennesker med fx skizofreni, så er skruen ganske enkelt blevet strammet for meget i behandlingspsykiatrien. Der er brug for at få kigget på kapaciteten i forhold til både indlæggelser og ambulante forløb i psykiatrien.” 

Sådan siger Joy Mogensen, formand for KL’s Socialudvalg, som reaktion på, at Lægeforeningen i dag er kommet med et udspil på psykiatriområdet. I udspillet refererer Lægeforeningen til en undersøgelse, som foreningen har foretaget, som viser, at rigtig mange psykiatere oplever at afvise at indlægge mennesker, som burde være indlagt, og at udskrive patienter, som burde være indlagt. Alt sammen, fordi der ikke er plads til dem på sygehusafdelingerne. 

Presset har taget overhånd

I udspillet peger Lægeforeningen samtidig på, at kapaciteten både i børn- og ungepsykiatrien og i voksenpsykiatrien er blevet for lille, og at alt for mange børn, unge og voksne ifølge lægerne sendes hjem uden tilstrækkelig behandling. 

”Presset for at få patienterne hurtigt gennem såvel børn- og ungepsykiatrien som voksenpsykiatrien har taget overhånd. Det mærker vi med al tydelighed i kommunerne, hvor vi møder en voksende gruppe af børn, unge og voksne med psykiske vanskeligheder. Kommuner og regioner har en fælles opgave i at stille den nødvendige behandling og støtte til rådighed, og der er brug for en meget højere grad af koordinering, end vi ser i dag,” siger Joy Mogensen og peger på, at et vigtigt emne for KL i økonomiforhandlingerne med regeringen i år vil være at få taget hånd om den voksende udfordring på området.

Et forslag, der ikke er født i virkeligheden

Lægeforeningen foreslår også at flytte hele rusmiddelbehandlingen til regionerne. Joy Mogensen er enig i behovet for at skabe forbedringer i indsatsen for borgere med en psykisk lidelse og et misbrug. Løsningen er ikke at flytte hele området til regionerne. 

”Det er tankevækkende, at flere organisationer, herunder Lægeforeningen, sammen med Danske Regioner går på strandhugst efter nye opgaver frem for at koncentrere sig om at løse de problemer, der er i psykiatrien. Rusmiddelområdet ligger, hvor det skal. Det vil skabe uoverskuelige problemer for de mange mennesker, der har behov for rusmiddelbehandling, hvis de skal behandles i regionerne, som hverken har kompetencer eller erfaring til at løfte opgaven, og som jo er kendt for ikke at prioritere de dobbeltbelastede med både misbrug og psykisk lidelse. Det forslag er ikke født i virkeligheden,” siger Joy Mogensen og fortsætter:

”Vi har brug for at tage udgangspunkt i dem, det hele handler om – borgerne. Frem for i systemer. Vi skal huske på, at hele 62 pct. af de borgere, som er i rusmiddelbehandling, er der for at komme af med et hashmisbrug. Det er ofte unge med sociale problemer. De har ikke behov for fx medicinsk hjælp, men derimod i høj grad behov for en bred vifte af sociale indsatser. Jeg vil meget gerne samarbejde med regionerne og lægerne om, hvordan vi kan levere den bedste indsats for borgerne – i stedet for at tale om ”din” og ”min” opgave.”