03. april 2018

Spørgeskemaundersøgelsen 2017: kommunerne vil gerne arbejde med Smart City

Borgerinddragelse, mobilitet og byrum er af særlig interesse for kommunerne, som efterlyser workshops og vidensdeling i arbejdet med Smart City projekter.

Status i kommunerne

61 kommuner har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, som KL sendte ud i forbindelse med Smart City Forum projektet i oktober 2017. Af de 73 respondenter svarer 92 %, at de gerne vil arbejde mere med Smart City i fremtiden. 66% svarer, at der allerede er planlagte eller besluttede aktiviteter på vej inden for åbne data i deres kommun

Smart City som redskab i borgerinddragelse

Kommunerne har brede interesser i arbejdet med Smart City. Projekterne handler oftest om:

 • Borgerinddragelse
 • Mobilitet
 • Byrum og planlægning
 • Belysning
 • Energi
 • Klimatilpasning

Borgerinddragelse, mobilitet, og byrum er også de emner, som de fleste kommuner gerne vil arbejde mere med i fremtiden.

Klar til vidensdeling og workshops

Arrangementer der giver inspiration og eksempler på konkrete problemstillinger er bredt efterlyst. Især betoner respondenterne at få lov at møde andre kommuner, og at deltage i workshops og vidensdeling.

Erfaring med konkrete projekter er derfor en ressource. Heldigvis er kommunernes erfaringer fordelt over et bredt spektrum fra jura til værktøjerne IoT og GIS.

Siloer i det digitale landskab

Åben deling og integration mellem kommuner er en del af Smart City konceptet. Desværre oplever en del kommuner at projekter ender som isolerede 'siloer' af data. Derfor er kommunikationen mellem kommuner essentiel.

Et fælleskommunalt samlingspunkt

Smart City Forum er en platform for vidensdeling mellem kommunerne. Initiativet er efterspørgselsdrevet og en del af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

Du kan læse mere om initiativet for udbredelse af Smart City her.

Du kan læse den samlede opgørelse af spørgeskemaundersøgelsen 2017 som bilag nedenfor.

 • PDF

  Smart City - Opsamling på spørgeskemaundersøgelse.pdf

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Smart City Forum - Spørgeskemaundersøgelse oktober 2017