26. april 2018

Regeringens energiudspil mangler kommunalt aftryk

Kommunerne er ikke nævnt mange gange i regeringens energiudspil, selvom der kan hentes store gevinster lokalt.

"Jeg må sige, at jeg er forundret over, at regeringen tilsyneladende ikke ænser, at kommunerne dagligt i stor stil bidrager til den samlede grønne omstilling i Danmark," siger Jacob Bjerregaard, formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg om regeringens energiudspil, som blev præsenteret i dag.

Udspillet forsømmer ifølge Jacob Bjerregaard at give kommunerne – og derigennem fx små, lokale virksomheder og boligselskaber, muligheden for at styrke deres arbejde med grøn omstilling. KL har blandt andet foreslået, at omlægning af energisparemidler skal give kommunerne mulighed for at fremme energieffektivisering i boliger og mindre virksomheder.

Mange bække små

"Det er jo mange bække små. Jeg kan sådan set godt forstå, at man set oven fra så at sige kun har et øje på de store floder, hvor energieffektivisering nemt kan måles og vejes. Men hvis man kommer lidt tættere på, så vil man se et utal af små bifloder, som samlet set vil kunne bidrage med store gevinster. Derfor havde vi håbet, at regeringen ville lægge op til, at kommunerne kunne få del i energisparemidlerne, så vi sammen med boligselskaber og de mindre virksomheder kunne være med til at skubbe på udviklingen mod mere energieffektive bygninger," siger Jacob Bjerregaard. 

Regeringen nævner i udspillet ambitionen om at koble el, gas og varme tættere sammen, så man på den måde kan skabe et mere sammenhængende energisystem, som kan være med til at sikre, at den vedvarende energi udnyttes bedst muligt. Men heller ikke her nævnes kommunerne med et ord.

"Hvis man vil lykkes med at koble forsyningsselskaber og andre interessenter tættere sammen, hvilket er en forudsætning for at optimere udnyttelsen af vedvarende energi, så ville det være fornuftigt at inddrage kommunerne. Vi har den daglige kontakt og kan facilitere de partnerskaber på tværs af kommune- og forsyningsgrænser, som der er behov for. Den dialog og koordinering sker ikke, hvis man overlader det til markedet og nye teknologier alene."

Husk det lokale niveau

Dog ser Jacob Bjerregaard også flere positive elementer i udspillet, som vil være til gavn for både kommuner og borgeres holdning til og arbejde med vedvarende energi og grøn omstilling. Regeringen vil blandt andet igangsætte et eftersyn af, hvordan man kan finde bedre modeller til at sikre lokal opbakning til placering af anlæg til vedvarende energi, som fx vindmøller. Derudover vil man afsætte en pulje på 100 millioner kroner årligt til fremme af overskudsvarme, så vi udnytter energien og ikke bare lukker den ud.

"Jeg er tilfreds med, at man trods alt har identificeret nogle problemstillinger, som vi også mener, skal løses. Men vi må sige, at det lokale niveau i udspillet er nærmest helt fraværende. Der er ingen tvivl om, at kommunerne fortsætter den store omstilling til grøn energi uanset – men jeg tror også, at man misser en stor chance for at høste et betydeligt potentiale, hvis man ikke husker det lokale niveau. Jeg håber, at Folketinget i de kommende forhandlinger om et bredt energiforlig vil sørge for at se potentialet i at tænke kommunerne ind i den grønne omstilling," siger Jacob Bjerregaard.

YDERLIGERE MATERIALE