24. april 2018

Positivt med skærpet fokus på mental sundhed i forebyggelsespakker

Sundhedsstyrelsen har udsendt opdaterede anbefalinger til kommunernes forebyggelsesindsats, som kan understøtte kommunernes arbejde på området.

"Det er rigtigt godt, at Sundhedsstyrelsen har opdateret deres anbefalinger til den kommunale forebyggelse. Jeg synes især, det er fornuftigt, at man skærper fokus på den mentale sundhed. De fleste børn og unge trives godt og er glade for deres liv, familie og venner, men vi er vidner til en bekymrende udvikling, hvor stadig flere børn, unge og voksne har alvorlige trivselsproblemer eller udvikler psykiske vanskeligheder." 

Særligt fokus på mental sundhed

Sådan siger formanden for KL's Sundheds- og Ældreudvalg Jette Skive om Sundhedsstyrelsens opdaterede anbefalinger til den kommunale forebyggelse. Anbefalingerne udkom første gang i 2012 og beskriver gode forebyggelsesindsatser på områder som rygning, alkohol og overvægt, der har stor betydning for borgernes sundhed.

I den netop udsendte opdaterede udgave af forebyggelsespakkerne har Sundhedsstyrelsen haft særlig fokus på at opdatere anbefalingerne vedrørende den mentale sundhed. Et fokus, som på mange måder er i tråd med KL's egne anbefalinger, fortæller Jette Skive.

"I vores eget forebyggelsesudspil fra januar har vi netop også fokus på den mentale sundhed – ikke mindst hos børn og unge. Vi ved, at en forebyggende indsats tidligt i livet kan gøre en stor forskel. Det er afgørende vigtigt, at der sættes ind her," siger Jette Skive."

Gode og vigtige initiativer

For at fremme den mentale sundhed hos børn og unge fremhæver Sundhedsstyrelsen i den opdaterede forebyggelsespakke betydningen af, at børn og unge trives i deres dagtilbud og skoler og er en del af inkluderende og trygge fællesskaber. Samtidig anbefaler Sundhedsstyrelsen blandt andet, at alle kommuner etablerer tilbud til pårørende til psykisk sårbare borgere samt sikrer let adgang til såkaldte lavtærskeltilbud for sårbare unge, hvor de uden visitation og venteliste kan modtage rådgivning.

"Det er gode og vigtige initiativer, som kan fremme et skærpet fokus på de pårørende til mennesker med psykiske vanskeligheder og fremme, at vi får sat tidligere ind overfor børn, unge og voksne, der mistrives. Vi må så sammen se på, hvordan kommunerne kan få den fornødne økonomiske ramme til at føre anbefalingerne ud i praksis, for når det handler om nye tilbud, vil det ikke kunne ske indenfor den eksisterende ramme" siger Jette Skive.

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker dækker 11 forskellige områder med i alt 235 anbefalinger, som skal støtte kommunernes forebyggelsesindsats.

YDERLIGERE MATERIALE