04. april 2018

Partnerskab om folkeskolen stiller skarpt på den digitale udvikling og understøttelse af folkeskolens kerneopgave

Hvordan kan kommunerne på skoleområdet være på forkant med og imødegå udfordringer og udnytte muligheder ved den digitale udvikling? Det vil KL gerne invitere alle kommuner til at indgå i et toårigt partnerskab om.

De kommende år bevæger vi os på mange måder ud i ukendt terræn. Først og fremmest fordi den teknologiske udvikling til stadighed går hurtigere.

Det påvirker hverdagen og arbejdslivet, og det har stor betydning for kommunerne. Vores børn kommer til at lære på helt nye måder. Og når de bliver ældre, kommer de til at gå på arbejde på måder, vi har svært ved at forestille os i dag. Derfor udsendte KL den 9. marts en invitation til alle landets kommuner om at indgå i partnerskab om morgendagens folkeskole med fokus på it.

Formålet med partnerskabet er at løfte i fællesskab og sikre sparring, videndeling og inspiration på tværs af kommunerne. Samtidig sikres tilgang til aktuel viden fra national og international forskning om den digitale udvikling og nye teknologiers betydning for børn og unges læring, trivsel og udvikling.

Læs mere om partnerskabet og tilmelding her.