21. april 2018

OS2: Rammearkitektur taler ind i kerneopgaven

Fælles retning, mål, principper og byggeblokke hjælper borgerne, understøtter den tekniske udvikling og styrker kerneopgaven. Rammearkitekturen er intet mindre end genial, skriver medlem af OS2.

"Rammearkitekturen: Intet mindre end genial" 

Intet mindre end genial. Sådan beskriver Peter Sebastian Hansen, udviklingskonsulent I Hjørring Kommune og medlem af det offentlige digitaliseringsfællesskab OS2, den fælleskommunale rammearkitektur. Det gør han i et blogindlæg på OS2’s hjemmeside.

For Peter Sebastian Hansen er den fælleskommunale rammearkitektur et meget vigtigt værktøj, når man skal digitalisere kommunen og lede de forandringsprocesser, der naturligt følger med:

”Det er et vigtigt værktøj, fordi vi i fællesskab er blevet enige om fælles retning, -mål, -principper og fælles byggeblokke, som alle fortæller noget om de kommunale kerneopgaver. Kerneopgaver, som alle 98 kommuner skal løfte i tæt samarbejde med borgere og leverandører”, skriver Peter Sebastian Hansen i blogindlægget.

Ifølge forfatteren er der især tre ting, der gør rammearkitekturen både vigtig og relevant:

  • Byggeblokke gør det muligt at flytte data fra et velfærdsområde til et andet eller fra en kommune til en anden. Det giver overblik og sikkerhed, og det kan styrke tilliden mellem borger og kommune
  • Rammearkitekturen understøtter ny teknologi og skaber sammenhæng i forretningen, som på længere sigt kan være med til at nedbryde silotænkningen
  • Et fælles udgangspunkt gør det nemmere at samarbejde om nye løsninger, og mindre leverandører får mulighed for at bidrage med specialkompetencer.

Særligt muligheden for at samarbejde om nye løsninger er aktuelt for OS2 – et offentligt digitaliseringsfællesskab, hvor kommuner og leverandører samarbejder om at udvikle open source-løsninger, der kan løfte og styrke kommunernes kerneopgaver.

Netværk styrker kommunikation og genkendelse

I blogindlægget argumenterer Peter Sebastian Hansen desuden for vigtigheden af, at den kommunale forretning kan genkende sig selv i fortællingen om rammearkitekturen. Det er vigtigt med god kommunikation, og det er vigtigt at få delt gode og dårlige historier med hinanden. Her er spiller netværk en afgørende rolle, mener Peter Sebastian Hansen og peger bl.a. på OS2-samarbejdet og Kommunernes It-Arkitekturnetværk som relevante fora for erfaringsudveksling og videndeling.

Læs hele blogindlægget på OS2’s hjemmeside >>