23. april 2018

Nyt om overgangen til Plandata.dk

Erhvervsstyrelsen er ved at udvikle et nyt system til kommunernes indberetning af planer, hvorfra SKAT kan hente kommunale plandata, der skal indgå i det nye ejendomsvurderingssystem.

Nye kommunale opgaver i Plandata.dk

I december 2017 udsendte Erhvervsstyrelsen et udkast til en bekendtgørelse om de nye kommunale dataopgaver i Plandata.dk. Af bekendtgørelsesudkastet fremgik det blandt andet, at kommunerne pr. 1. april 2018 ville få ansvaret for indberetning og kontrol af oplysninger i det nye Plandata.dk. I forlængelse af den offentlige høring udsendte Erhvervsstyrelsen imidlertid en meddelelse om, at datoen for kommunernes overtagelse af indberetning af og kontrol af data i det nye system, ville blive udskudt til 1. juni 2018.

KL har været i løbende dialog med Erhvervsstyrelsen om de nye opgaver. Drøftelserne har især omhandlet den kommende nye kommunale opgave med at kontrollere data i det nye register, herunder kommunernes efterfølgende data-ansvar. Det forventes, at styrelsen – når systemet er færdigudviklet – vil udbyde en række kursusdage, hvor kommunerne kan modtage undervisning i brugen af det nye system.  Tidspunktet herfor er endnu ikke fastlagt.

Der er fortsat ikke udstedt en endelig bekendtgørelse der beskriver de kommunale opgaver i det nye system. Drøftelserne om de kommunaløkonomiske konsekvenser af de fremadrettede opgaver ventes påbegyndt til august 2018.

Genopretning af data fra førstegangsregistreringen

I 2017 udførte Erhvervsstyrelsen en førstegangsregistrering af samtlige eksisterende planer i Plansystem.dk. Målet var, at høste data fra de kommunale planer til SKAT's nye ejendomsvurderingssystem. Førstegangsregisteringen indeholdt også en gen-registrering af planernes kort-bilag. Med lanceringen af Plandata.dk pr. 2. januar 2018 stod det imidlertid klart, at de nye kort ikke havde den fornødne kvalitet.

Erhvervsstyrelsen har siden da været i gang med at genoprette kort-materialet i Plandata.dk. Ultimo marts 2018 udsendte styrelsen på den baggrund en meddelelse om, at man ønsker kommunernes hjælp til at konsolidere og validere data i Plandata.dk. Styrelsen har i den forbindelse udviklet et digitalt genopretningsværkstøj, som i de kommende uger afprøves gennem 2-3 kommune-workshops. KL er pt. i dialog med Erhvervsstyrelsen om omfanget af opgaven med at genoprette kort-materialet.

Derudover forventes der kommer en opgave med at konsolidere de øvrige data fra et udsnit af de registrerede lokalplaner, jf. Erhvervsstyrelsens info om overgangsordningen. Dog kendes det nærmere indhold af opgaven endnu ikke.

Der afventer fortsat en generel drøftelse af den økonomiske kompensation til kommunerne som følge af opgaverne (dvs. konsolidering af både kort og bestemmelser) med at genoprette data fra førstegangsregistreringen.