30. april 2018

Ny VIVE-rapport: Socialpsykiatrien skal løfte nye opgaver

Der kommer flere mennesker med komplekse støttebehov i den kommunale socialpsykiatri, viser ny VIVE-rapport. Udviklingen presser kommunerne og kalder på nye tiltag og faglig omstilling samt en større økonomisk prioritering fra centralt hold.

Der kommer flere mennesker med komplekse støttebehov i den kommunale socialpsykiatri, som har behov for en mere individuel indsats. Denne udvikling sker samtidig med, at det er blevet langt vanskeligere for borgere med svære psykiske vanskeligheder at blive indlagt. Det viser en ny rapport fra VIVE – Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som bygger på kvalitative interview med ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien samt forvaltningschefer i fire kommuner.

”Vi ser i kommunerne flere og flere børn, unge og voksne, der har brug for hjælp til at håndtere psykiske vanskeligheder. Der er et stort behov for her og nu at løfte og styrke den samlede indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder. KL kommer derfor også om kort tid med en række anbefalinger, som vi mener kan bidrage til at vende den negative udvikling og være med til at sikre, at de mennesker, som har behov, får den nødvendige hjælp og støtte,” siger Joy Mogensen, formand for KL’s Socialudvalg.

Brug for tættere samarbejde mellem kommune og region

”Det kræver selvsagt nye tiltag, når antallet af borgere, der har brug for hjælp af kommunen, stiger, samtidig med at deres problemstillinger bliver mere komplekse. Det kalder i høj grad på et tættere samarbejde mellem regioner og kommuner – og det kalder på en økonomisk prioritering fra centralt hold,” fortsætter Joy Mogensen.

VIVE-rapporten "Kompleksitet i borgersager og opgaveløsning i socialpsykiatrien" viser, at den øgede kompleksitet betyder, at de borgere, der bor på socialpsykiatriske botilbud i dag, har andre problematikker end tidligere. Det kræver faglig omstilling til de nye problematikker, som medarbejderne skal kunne håndtere. 

Omfattende omstilling mod rehabiliterende indsatser i gang

Flere af undersøgelsens kommuner har sat gang i omfattende omstillingsprocesser mod rehabiliterende indsatser, som skal understøtte, at borgere med psykiske vanskeligheder kan mestre eget liv. Erfaringer viser bl.a., at en håndholdt støtte gennem en mere avanceret brug af socialpædagogisk støtte, kan hjælpe borgerne til at klare hverdagen, og i en del tilfælde gøre det muligt at bo i egen bolig i stedet for på et botilbud. Mange borgere vil gerne undgå at komme på et botilbud, hvis det kan lade sige gøre, men det kræver, at den individuelle hjælp er til rådighed.

Undersøgelsen, som er udarbejdet af VIVE for KL, viser desuden, at der i kommunerne er en oplevelse af, at der kan mangle aktivitetstilbud og netværksskabende aktiviteter, som kan hjælpe socialpsykiatriens brugere til at blive del af det almindelige samfundsliv og få et netværk. I nogle af kommunerne har man i særlig grad forsøgt at understøtte etableringen af frivillige tilbud.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    VIVE: Socialpsykiatrien skal løfte nye opgaver