23. april 2018

Ny måling: Kommunernes erhvervsfremme giver kontant gevinst

En ny effektmåling viser, at den kommunale erhvervsfremmeindsats har god effekt. Det vil derfor være skidt for virksomhederne og samfundet, hvis forenklingsudvalgets forslag om at begrænse den kommunale erhvervsfremme følges.

"Hver krone, kommunerne investerer i den lokale erhvervsfremme, får samfundet 4 til 7 gange igen. Det er ikke i virksomhedernes interesse, hvis man fratager kommunerne mulighed for en direkte og lokal erhvervsfremmeindsats. Jeg håber meget, at regeringen vil lytte til kommuner og virksomheder, så vi kan få det forslag arkiveret i glemmebogen."

Sådan siger formand for KL Jacob Bundsgaard om Forenklingsudvalgets forslag om at centralisere erhvervsfremmeindsatsen.

Gode takter i udspil, men bevar det lokale

En ny effektmåling af den kommunale erhvervsfremme viser, at indsatsen har god effekt, og at virksomhederne er tilfredse med indsatsen. Målingen viser blandt andet, at de vejledte virksomheder vokser mere og ansætter flere medarbejdere end tilsvarende virksomheder, der ikke har modtaget vejledningen.

Trods det, så har Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme anbefalet, at kommunernes erhvervsfremmeindsats begrænses ved lov. Formand for KL Jacob Bundsgaard opfordrer regeringen til nøje at overveje konsekvenserne af udvalgets forslag for det lokale erhvervsklima over hele landet.

"Det er egentlig lidt ærgerligt, for der er faktisk flere gode elementer i det samlede idékatalog, som har den rigtige retning. Vi skal have gjort systemet mere smidigt. Men det vil være en vækstdræber at fratage kommunerne den direkte 1:1-vejledning af virksomhederne. Vi kan se, at den virker, og vi kan også se, at virksomhederne er glade for den. Det understøtter vækst og udvikling i hele landet," siger Jacob Bundsgaard.

Lokalt niveau kan ikke undværes

Effektmålingen er foretaget af IRIS Group for KL. I undersøgelsen har 46 kommuner bidraget med data om de iværksættere og virksomheder, som er blevet vejledt i den lokale erhvervsfremme. Undersøgelsen viser blandt andet, at 70 procent af virksomhederne vurderer, at vejledningen styrker deres kompetencer og forretningsgrundlag, ligesom de vejledte virksomheders omsætning i gennemsnit er vokset 7 procentpoint mere og beskæftigelsen 6 procentpoint mere efter to år sammenlignet med tilsvarende virksomheder, der ikke har modtaget vejledningen.

Det svarer til en samlet øget omsætning på mellem 1,5 og 2,4 milliarder kroner og en øget beskæftigelse på 1.600-2.200 nye job.

"Det er gode resultater, som kommunerne har god grund til at være tilfredse med. Og jeg tror, at nøglen til et godt erhvervsfremmesystem er en kombination af det lokale og mere specialiserede tilbud. Men indsatsen kan altså ikke stå på ét ben. Hvis alle virksomheder skal have god, effektiv og indsigtsfuld erhvervsfremme, så kan det kommunale og lokale niveau ikke undværes," siger Jacob Bundsgaard. 

 

FAKTA OM UNDERSØGELSEN:

Cirka 10.000 iværksættere og virksomheder modtager hvert år 1:1 vejledning lokalt, hertil kommer cirka 5.000 førstartere (personer, som overvejer at starte egen virksomhed).

  • Mindst 70 procent af virksomhederne på tværs af målgrupperne (førstartere/iværksættere/virksomheder) vurderer, at vejledningen styrker deres kompetencer og forretningsgrundlag.
  • Lidt over 40 procent af virksomhederne angiver, at vejledningen i den lokale erhvervsfremme har forbedret deres adgang til andre erhvervsfremmeoperatører, og 50 procent angiver, at vejledningen forbedrer deres netværk med andre virksomheder og iværksættere.
  • De vejledte virksomheder vokser hurtigere end kontrolgruppen. Omsætningen er to år efter vejledningen vokset knap 7 procentpoint mere og beskæftigelsen knap 6 procentpoint mere.
  • Efter to år svarer det til at en samlet øget omsætning mellem 1,5 og 2,4 milliarder kroner og en øget beskæftigelse på 1.600-2.200 nye job.
  • Sammenholdt med kommunernes investering i den lokale erhvervsfremme beregnes det samfundsøkonomiske afkast til at ligge på 4-7 kroner for hver krone, kommunerne investerer i 1:1 vejledningen i den lokale erhvervsfremme.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Effektevaluering af kommunernes erhvervsfremmeindsats - april 2018