18. april 2018

Ny aftale om p-afgifter koster kommunerne dyrt og giver mere trafikkaos i byerne

KL kritiserer ny politisk aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om parkeringsafgifter, der koster kommunerne op mod 350 millioner kroner årligt. KL-udvalgsformand mener, det gør det sværere for kommunerne at regulere trafikken i byerne.

"Den nye aftale skader kommunernes mulighed for at forebygge trængslen i byerne og udvikle nye byområder. Det var et fornuftigt princip, at kommunerne kunne bruge parkeringsindtægterne til at bygge parkeringshuse og parkeringspladser, men nu bliver det meget vanskeligere at få skabt plads til de mange biler i byerne, fordi investeringerne fremover skal betales af skattekroner."

Sådan siger Jacob Bjerregaard, formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg, om den politiske aftale om kommunernes parkeringsafgifter, som regeringen netop har indgået med Dansk Folkeparti.

Kommuner mister penge til trafikinvesteringer

Med den nuværende ordning har kommunerne mulighed for at finansiere anlæg af nye parkeringspladser, parkeringshuse og lignende med de indtægter, kommuner får ind fra parkeringsbilletter og parkeringsbøder. Bortset fra et statsligt fastsat grundbeløb skal resten af indtægterne afleveres til staten som modregning i bloktilskuddet.

Den nye aftale tvinger alle kommuner til i stedet at aflevere 70 procent af parkeringsindtægterne til staten. De resterende 30 procent får kommunerne lov til at beholde til de administrations- og lønudgifter, der er forbundet med parkeringsområdet. Og her udgør lønnen til parkeringsvagterne klart den største udgift. Det gør, at kommunerne fremover skal aflevere op mod 350 millioner kroner mere om året til staten – og dermed får de langt færre penge til at investere i nye parkeringspladser og andre tiltag, der kan regulere trafikken i byerne.

"Vi har brug for rammer, der gør det nemmere at forebygge, at bycentrene sander til i biler, så beboere og besøgende skal cirkle rundt og lede efter parkeringspladser. Det giver en unødvendig miljøbelastning, som kommunerne blandt andet har prøvet at mindske med intelligente løsninger, der for eksempel guider bilisterne til ledige p-pladser eller giver mulighed for parkering i fuldautomatiske parkeringsanlæg. Og netop den type løsninger vil fremover blive meget vanskelige at få råd til," siger Jacob Bjerregaard.