11. april 2018

Kommunalt børnecenter i Silkeborg vinder Arbejdsmiljøprisen

Børnecenter Solbo i Silkeborg har vundet årets arbejdsmiljøpris i kategorien Psykisk arbejdsmiljø. Ved at gå over til elektronisk registrering af voldsepisoder har Børnecenter Solbo mindsket antallet af alvorlige voldsepisoder. Derudover fremmer den nye måde at registrere på også personalets trivsel.

Ledere og personale fra Børnecenter Solbo i Silkeborg Kommune var alle stolte, da de ved prisuddelingen på Axelborg i København onsdag eftermiddag blev kåret som vinder af Arbejdsmiljøprisen 2018 i kategorien Psykisk arbejdsmiljø. Børnecenter Solbos initiativer høster store roser fra Arbejdsmiljørådets formand, Lisbeth Lollike.

”Vold og trusler om vold fra for eksempel borgere og klienter er et meget alvorligt arbejdsmiljøproblem. Derfor er det meget positivt at se, at man på Børnecenter Solbo arbejder så systematisk med denne udfordring. Ved at registrere og analysere de episoder, der finder sted, kan de lære af dem og effektivt tilpasse både det pædagogiske arbejde og den forebyggende indsats. Og det har givet flotte resultater. Derfor er det fuldt fortjent, at Børnecenter Solbo vinder Arbejdsmiljøprisen 2018 i kategorien Psykisk arbejdsmiljø”, siger Lisbeth Lollike.

System forebygger konfliktoptrapning

Børnecenter Solbo arbejder med børn og unge i alderen 0 - 18 år med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. Det elektroniske registreringssystem SafetyNet blev indført som et pilotprojekt af arbejdsmiljøafdelingen i Silkeborg Kommune i 2015. I systemet angiver en medarbejder på en skala fra 1 til 10, hvor alvorlig den episode, de har været udsat for, er. Systemet er nu en integreret del af arbejdsgangen på børnecentret. Det betyder, at de ansatte på Børnecenter Solbo kan gå langt mere analytisk og forebyggende til værks i deres pædagogiske arbejde end tidligere.

“Ved hjælp af elektroniske registreringer af mindre hændelser med vold, trusler og krænkende adfærd i SafetyNet har vi skabt et cirkulært læringsmiljø, hvor medarbejdere, ledelse og arbejdsmiljøgruppe i højere grad – og på en meget nemmere måde – kan analysere de konflikter og den vold, medarbejdere udsættes for,” siger faglig koordinator hos Børnecenter Solbo, Anna Christina Folmersen, og fortsætter:

”Det samlede datamateriale fra medarbejderne betyder, at vi har mulighed for at spotte mønstre og tendenser – både i børnenes adfærd, men også i medarbejdernes tilgang. Det hjælper med at forebygge konfliktoptrapning, ligesom det hjælper medarbejderne til at lære af tidligere hændelser, så de kan forebygges i fremtiden.”

Effekten af de omkring 500 årlige elektroniske registreringer siden 2015 er til at føle på. Graden af hændelsernes alvorlighed er faldet. Inden for det seneste år er antallet af registreringer, hvor belastningsgraden er over 6 også faldet.

Se filmen, hvor Børnecenter Solbo fortæller om, hvordan virksomheden har arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet: https://youtu.be/9btNZpsSClI 

Fire priser uddelt

I 2018 er det 12. gang, at Arbejdsmiljørådet uddeler Arbejdsmiljøprisen. Prisuddelingen sætter fokus på landets bedste arbejdsmiljøindsatser ved at belønne fire danske arbejdspladser indenfor kategorierne: Arbejdsulykker, Muskel- og skeletpåvirkninger, Psykisk arbejdsmiljø og Forandringer og ny teknologi. I hver kategori nomineres tre arbejdspladser.

Dommerkomiteen, der både nominerer og kårer vinderne, består af repræsentanter fra DA, LO, KL, FTF, Lederne og Akademikerne samt formand for Arbejdsmiljørådet Lisbeth Lollike.

Vinderne af Arbejdsmiljøprisen 2018 er:

  • Arbejdsulykker: Dansk Supermarked Nonfood Lager
  • Psykisk arbejdsmiljø: Børnecenter Solbo, Silkeborg Kommune
  • Muskel- og skeletpåvirkninger: Gardit A/S
  • Forandringer og ny teknologi: Region Sjælland, Præhospitalt Center

 

YDERLIGERE MATERIALE