03. april 2018

KL's standardfortegnelser er nu klar til brug

KL's standardfortegnelser er nu klar til brug. Databeskyttelsesforordningen stiller krav om, at kommunerne skal udarbejde fortegnelser over alle deres behandlinger af personoplysninger. KL har nu udarbejdet standardfortegnelser, som skal hjælpe kommunerne med at opfylde dette krav.

Med bidrag fra udvalgte kommuner har KL udarbejdet såkaldte 'standardfortegnelser', som alle kommuner kan bruge.

Standardfortegnelserne er nu klar til, at kommunerne kan tilpasse dem.
Vedlagt standardfortegnelserne er en guide til, hvordan kommunerne gennemgår og udfylder standardfortegnelserne.

Dele af Justitsministeriets og Datatilsynets krav til fortegnelserne er endnu ikke afklaret. Når afklaringerne foreligger, vil KL udsende nærmere information herom, eventuelt udarbejde yderligere standardtekst til kommunerne.

Find standardfortegnelserne her på kl.dk