26. april 2018

KL's høringssvar og tilhørende bilag vedrørende EU-Kommissionens forslag om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår

KL har den 26. januar 2018 afgivet høringssvar til Beskæftigelsesministeriet vedrørende Kommissionens forslag til direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union.

Find høringssvaret samt bilag nedenfor under "yderligere materiale".