05. april 2018

Klar, parat...

Databeskyttelsesforordningen træder i kraft den 25. maj 2018, og der er hjælp at hente til at blive klar.

Anbefalinger til kommunerne

Der er mange spørgsmål i halen på forberedelserne til den 25. maj, hvor databeskyttelsesforordningen træder i kraft. Og det er ikke altid så lige til at få overblik over, hvad der gælder. Det er de forsinkede vejledninger fra Justitsministeriet vist et klart bevis på. Men ikke desto mindre skal alle til at være klar.

Derfor har KL lavet en liste med 11 punkter, som vi anbefaler at kommunerne sørger for at have på plads, inden den 25. maj 2018. Du kan finde listen på www.kl.dk. Samtidig finder du her i nyhedsbrevet link til, hvordan kommunens blanketter kommer ajour med de nye regler om databeskyttelse. Der er hjælp at hente i KL's blanketsamling.

Standardfortegnelserne er klar til brug

Í KL har vi desuden udarbejdet et sæt standardfortegnelser, som kommunerne kan anvende for at opfylde de kommende krav om, at kommunen skal opbevare fortegnelser over alle de behandlinger med personoplysninger, som kommunen foretager.

Det kunne meget let blive til en meget stor kortlægningsopgave i den enkelte kommune. Standardfortegnelserne afløfter en meget stor del af den opgave. Selvom der er udarbejdet standardfortegnelser, er det afgørende, at de ansvarlige for de konkrete behandlinger blive inddraget i at udfylde de få oplysninger, der skal være kommunespecifikke. F.eks. at jobcentret udfylder for behandlinger på beskæftigelsesområdet.

Fortegnelserne bærer en smule præg af, at der fortsat mangler afklaring af enkelte principielle spørgsmål, som Justitsministeriet arbejder med, men KL forventer, at det snarest bliver muligt at ajourføre med det manglende. Der skal også lyde en stor tak til de kommuner, der har bidraget til arbejdet med fortegnelserne.