26. april 2018

Kammeradvokatens undersøgelse af KL's sag om overforbrug er nu færdig

KL's bestyrelse har i dag behandlet Kammeradvokatens undersøgelse af sagen om overforbrug i et kontor i KL. Kammeradvokaten er kommet med fem konkrete anbefalinger til ændringer af praksis, som KL vil følge.

Kort før jul besluttede KL's bestyrelse at lade Kammeradvokaten undersøge forløbet i den såkaldte "møgsag" og de tiltag, KL havde lavet for at undgå lignende sager fremover. Den undersøgelse er nu færdig og blev behandlet på bestyrelsesmødet i KL i dag.

Kammeradvokatens rapport konkluderer blandt andet, at den konkrete sag med en kontorchefs uacceptable håndtering af KL's økonomiske midler ikke er udtryk for en generel kultur i KL. Den slår også fast, at KL har taget de nødvendige initiativer for at begrænse risikoen for lignende sager fremover. KL har blandt andet ansat en vicedirektør med ansvar for KL's egen økonomi, styrket den økonomiske controller-funktion og ændret regnskabsinstruksen og retningslinjerne for blandt andet rejser og dækning af medarbejdernes udgifter.

KL følger Kammeradvokatens anbefalinger

På baggrund af sagen kommer Kammeradvokaten også med fem yderligere konkrete anbefalinger til KL's fremtidige praksis, som KL's bestyrelse i dag har besluttet at følge.

KL-formand Jacob Bundsgaard er tilfreds med Kammeradvokatens undersøgelse.

"Det er vigtigt, at vi nu har fået vendt hver en sten i den her svære sag for KL. Og det er positivt, at Kammeradvokaten ikke finder nogen tegn på, at der har været tale om en generel kultur i KL. Det er også tilfredsstillende, at Kammeradvokaten nikker anerkendende til de initiativer, vi selv har taget. Og vi indarbejder nu også Kammeradvokatens nye anbefalinger i KL's regler og fremtidige praksis," siger Jacob Bundsgaard.

Kammeradvokaten peger på enkelte elementer i sagen, hvor KL's direktion med fordel kunne have handlet hurtigere eller orienteret bestyrelsen hurtigere. I rapporten vurderer Kammeradvokaten dog, at KL's direktion samlet set har handlet korrekt i forbindelse med sagen. Og at direktionen har orienteret KL's bestyrelse efter retningslinjerne og med den detaljeringsgrad, som det skønnes rimeligt, at bestyrelsen skal orienteres i en organisation af KL's størrelse. 

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Sammenfatning - undersøgelse af kontorchefs økonomiske dispositioner i KL og KLs håndtering af sagen