12. april 2018

Jacob Bjerregaard: Kommunerne skaber de fælles løsninger

Ja tak til fælles løsninger, nej tak til statslig overstyring. Genindfør effektiv klimatilpasning. Og bevar og styrk de fælles havneløsninger. Sådan lyder nogle af hovedbudskaberne, når Jacob Bjerregaard åbner KL-konferencen Teknik & Miljø ’18.

Kommunerne er omdrejningspunktet for fælles løsninger. Det gælder på tværs af kommuner, i samarbejde med staten, virksomheder, borgere og civilsamfundet. Men vi har brug for at få de rette rammer til det, lyder det fra Jacob Bjerregaard, formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg, på dagen, hvor KL holder sin store konference TEKNIK & MILJØ ’18.

Jacob Bjerregaard fremhæver især tre områder, hvor der er brug for nye rammer for, at kommunerne – i fællesskab med andre aktører – kan skabe de rette fælles løsninger: kystsikring, klimatilpasning og havne.

”Jeg vil gerne kvittere for, at regeringen har fremsat et lovforslag, der implementerer det, vi aftale i sidste års økonomiaftale, nemlig at myndighedsbehandlingen af borgernes kystsikring skal gå smidigere og hurtigere. Men på nogle områder er der behov for, at loven giver bedre muligheder for fælles løsninger,” siger Jacob Bjerregaard og fortsætter:

”Der mangler fx lovelementer, der understøtter større fælles løsninger på tværs af ejer- og kommunegrænser. Det kunne være en national lånefond, en national kystplan med klare indsatsbehov eller en større statslig medfinansiering til kystsikring.”

Genindfør nu den effektive klimatilpasning

Når det kommer til klimatilpasning, håber Jacob Bjerregaard, at regeringen vil genindføre ordningen med billige grønne løsninger, hvor løsningerne finansieres 100 pct. af forsyningsselskaberne modsat i dag, hvor kommunerne skal betale 25 pct. af udgifterne. Den indsats, som forsyningsselskaberne og kommunerne sammen har gennemført, har nemlig sparet borgerne for 3,3 mia. kr. Men ændringen i finansieringsmodellen fra 2016 betyder, at klimatilpasningen bliver langt mindre, når kommunerne skal finde pengene over skattebetalingen og i en prioritering mellem nære velfærdsopgaver som ældrepleje, dagtilbud, skoler og klimatilpasning.

”Vi har nu i to år forsøgt at råbe ministeren op for at få videreført ordningen. Vi har fået at vide, at vi skulle afvente evalueringen. Evalueringens tale er klar: Der var ikke noget at komme efter! Borgere, forsyningsvirksomheder og kommuner – os uden for Christiansborg, der skaber de fælles løsninger – er enige: Vi skal have den mulighed tilbage. Det kan kun gå for langsomt. Den nuværende ordning er alt for dyr for borgerne og samfundet,” siger Jacob Bjerregaard.

Styrk de fælles løsninger på havneområdet

På konferencen vil Jacob Bjerregaard desuden sende en hilsen til havnenes minister Ole Birk Olesen, som har nedsat et udvalg uden kommunal repræsentation, der skal komme med bud på en ny organisering af de kommunale havne:

"Vi har forstået, at ministeren har bedt om hjælp til at ændre loven – og vi iler hjertens gerne til undsætning. Vi har tre helt klare prioriteringer, som ministeren kan tage med: Kommunerne må som ejer ikke miste den lokale indflydelse. Respektér det kommunale selvstyre – også ift. selskabsform. Og fasthold og styrk havnenes finansieringsmuligheder,” siger Jacob Bjerregaard og uddyber:

”Havnene skal kunne udvikle sig effektivt og kunne samarbejde. Kommunerne bør få friere rammer til at udvikle havne og havnenes nærområder. De kommunale havne  er samfundsøkonomiske investeringer. Til gavn for borgere, virksomheder, kommuner og nabokommuner. Derfor er vores budskab til ministeren: Svæk ikke de fælles løsninger - men bevar og styrk dem!”