04. april 2018

Ingelise Damm: Musik- og kulturskolerne skal bidrage mere til de lokalpolitiske dagsordener

Musik- og kulturskolerne skal se sig selv som en del af kommunernes samlede velfærdsproduktion. På temadagen om musik- og kulturskoler d. 22 maj præsenterer vicedirektør Ingelise Damm, Gladsaxe Kommune, et bud på musik- og kulturskolernes kommunalpolitiske legitimitet i et 5-10-årigt perspektiv.

Tænk bredere

I takt med en strammere økonomisk styring af kommunerne og borgernes øgede forventninger til kommunerne bliver det i stigende grad nødvendigt at prioritere kommunernes ressourcer. Midlerne på kulturområdet ses nemlig i sammenhæng med alle de andre kommunale områder som fx dagtilbud, skoler og ældrepleje.

"Det er ikke længere nok ”bare” at tilbyde undervisning i eget regi og have musik- og kulturskolens egne elever som eneste målgruppe. Undervisningen vil fortsat være det væsentligste omdrejningspunkt, men musik- og kulturskolerne er nødt til at se sig selv som en stærk og faglig ressource, der også skal bidrage til andre politisk prioriterede mål, som er opstillet i kommunen," siger hun.

For at nå dertil er det vigtigt, at musik- og kulturskolerne ser sig selv som en del af den samlede kommunale velfærdsproduktion, og er opmærksomme på at spille sig selv på banen i forhold til de lokalpolitiske dagsordener i den enkelte kommune.

Hvis musik- og kulturskolerne tænker bredere vil det ifølge Ingelise Damm være muligt for politikere og forvaltningsledelsen at opleve musik- og kulturskolerne som en vigtig og synlig institution i kommunen, der også bidrager aktivt til de tværgående dagsordener.

Vi skal bruge kompetencerne på nye måder

I de seneste år har Gladsaxe Kommune, ved siden af Musik- og Billedskolens "traditionelle" undervisning og aktiviteter, haft særligt fokus på at skabe social balance i de udsatte boligområder, hvor der ikke før har været den store deltagelse i Musik- og Billedskolens aktiviteter.

Musik og sang har stor betydning for børns sproglige udvikling og indlæringsevne og netop derfor har Musik- og Billedskolen i Gladsaxe arbejdet sammen med dagtilbud, skoler og andre aktører i områderne om forskellige former for læringsforløb og aktiviteter. Derudover er der også etableret fripladsordninger, der giver mulighed for at lærere og pædagoger kan henvise børn og unge til Musik- og Billedskolens almindelige aktiviteter, som de ellers ikke ville have mulighed for at deltage i.

"Vi giver med andre ord flere børn og unge mulighed for at møde musikken og kunsten, og vi bruger de stærke faglige kompetencer, der ligger i vores Musik- og Billedskole på nye måder," siger Ingelise Damm.

En bjørnetjeneste at lade skolerne være i fred

For der er brug for, at musik- og kulturskolerne kommer på banen som de ressource, de er. "Vi skal først og fremmest insistere på, at musik- og kulturskolerne tilpasser sig udviklingen på det kommunale område og bidrager til fælles mål og indsatser. Vi gør skolerne en bjørnetjeneste, hvis vi lader dem være ”i fred”, for så er risikoen for nedprioritering stor," siger hun.

Hun mener, at de kommunale forvaltninger kan hjælpe musik- og kulturskolerne med at finde ud af, hvordan de kan bidrage til tværgående dagsordener, samtidig med at de udvikler sig til attraktive og relevante samarbejdspartnere for resten af organisationen.

"Vi i forvaltningerne skal hjælpe med at bane vejen for udviklingen, bl.a. ved at italesætte musik- og kulturskolerne og deres potentialer over for politikere og den øvrige organisation," slutter hun.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Se programmet for temadagen og tilmeld dig her