09. april 2018

Høring over udkast til lov om ændring af lov om social service (skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt).

Børne- og Socialministeriet har den 1. marts 2018 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til lov om ændring af lov om social service (skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt).

Find hele høringssvaret nedenfor under "yderligere materiale".