06. april 2018

Forslag til forenkling af erhvervsfremme begrænser kommunerne

”Det er godt med en ny struktur med færre niveauer, men der er brug for et forenklet erhvervsfremmesystem med kommunerne i en helt central rolle. Kommunerne skal derfor fortsat kunne tilbyde 1:1 vejledning, og den kommunale erhvervsservice skal ikke begrænses ved lov. Endelig skal det kommunale udviklingsbidrag gå tilbage til kommunerne øremærket erhvervsfremmende tiltag. Det vil være en klar prioritet i økonomiforhandlingerne.”

Sådan siger KL’s formand Jacob Bundsgaard i en kommentar til de anbefalinger, som regeringens forenklingsudvalg fredag har præsenteret.

Udvalget anbefaler bl.a., at man opretter et nyt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som får ansvaret for at lave en fælles erhvervsfremmestrategi for hele Danmark og for udmøntningen af EU's strukturfondsmidler og de øvrige midler, som vækstfora i dag udmønter. Herudover skal der oprettes fem Erhvervshuse, hvor al den personlige 1:1 vejledning samles. 

”Udvalgets forslag om ved lov at afskære kommunerne fra at yde vejledning til virksomheder duer ikke. Det er hjerteblod for kommunerne at kunne blive ved med at lave 1:1 vejledning. Den kommunale indsats er en frivillig indsats, som kommunerne selv finansierer, da erhvervslivet efterspørger gode lokale rammevilkår. Og det virker,” siger KL-formanden og fortsætter:

”For rigtig mange virksomheder er kommunen den naturlige indgang til erhvervsfremmesystemet, fordi de i forvejen har haft dialog med kommunen om bl.a. myndighedsopgaver. Det vil være en vækstdræber for iværksætterne og de små virksomheder at få fysisk længere til den vejledning, som kunne give udviklingen af deres virksomhed et skub, hvis de ikke længere kan gå til det kommunale erhvervskontor.”   

Pengene skal blive i kommunerne

Jacob Bundsgaard understreger desuden, at de midler, som kommunerne i dag overfører til regionerne – det såkaldte kommunale udviklingsbidrag – skal gå tilbage til kommunerne, også selvom det regionale niveau fjernes.

”Det er kommunernes penge, og derfor skal de selvfølgelig gå tilbage til kommunerne øremærket til erhvervsfremmende tiltag. Det kommer vi til at tage op med regeringen i årets økonomiforhandlinger,” siger KL-formanden.

Resten af oplægget flugter på mange områder med KL's syn på fremtidens erhvervsfremmesystem.

"Jeg vil gerne kvittere for, at Forenklingsudvalget er kommet med et ambitiøst forenklingsforslag til en ny struktur i erhvervsfremmesystemet. Dét vil være til gavn for virksomhederne. Det er et godt oplæg for så vidt angår forslaget til fordeling af strukturfondsmidlerne, og det er afgørende, at der tages hensyn til, at midlerne også i et nyt system kan nå ud i hele landet. Der er desuden gode takter i udvalgets forslag til forenkling af klynge- og innovationsarbejdet," siger Jacob Bundsgaard. 

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    KL's forslag til forenkling af fremtidens erhvervsindsats

  • LINK

    Læs Forenklingsudvalgets rapport her