27. april 2018

Forlig giver ny start for folkeskolen

Med overenskomstforliget sætter KL og Forhandlingsfællesskabet gang i et forløb, som skal skabe en ny start for folkeskolen. Der nedsættes en undersøgelseskommission, der skal komme med anbefalinger og forslag til overenskomstforhandlingerne. Indtil da fastholdes de nuværende regler for lærernes arbejdstid.

Lærernes arbejdstid har fyldt meget i forhandlingerne om de nye overenskomster, og det er til stor glæde for KL-forhandlerne, at det er lykkedes at lande en aftale med Forhandlingsfællesskabet, som både KL og lærerne kan se sig selv i.

Parterne er blevet enige om at indgå i et forpligtende forløb vedrørende arbejdstid og samarbejde om udvikling af folkeskolen. Til det formål nedsætter parterne en undersøgelseskommission og udpeger en kommissionsformand. Kommissionens anbefalinger og forslag vil indgå i overenskomstforhandlingerne i 2021. I den mellemliggende periode vil de gældende arbejdstidsregler fortsætte.

”De mange dygtige lærere og undervisere spiller en absolut nøglerolle i arbejdet med at danne og uddanne vores børn og unge. Derfor har det været vigtigt for os at indgå et forlig, som understøtter deres arbejde og udviklingen af folkeskolen. Aftalen er et godt fundament for en ny start,” siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg og KL’s chefforhandler ved overenskomstforhandlingerne.

KL vil kaste maksimal energi i arbejdet

KL-formand Jacob Bundsgaard er også meget tilfreds med, at det er lykkedes at lande et forlig med lærerne. Og han slår klart og utvetydigt fast, at KL vil lægge maksimal energi i arbejdet med undersøgelseskommissionen.

”Fra KL’s side skal der ikke herske nogen som helst tvivl om, at vi vil det her 100 procent. Det skal være en reel ny start på et langt bedre samarbejde mellem KL og Danmarks Lærerforening. Og resultatet skal i sidste ende blive en bedre folkeskole med engagerede lærere, som kan mærke, at deres arbejdsgiver sætter pris på dem og deres indsats,” siger Jacob Bundsgaard.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Godt og ansvarligt overenskomstforlig

  • LINK

    KL-formand: Vigtigt med overenskomstforlig