25. april 2018

EVALUERING: VR-projekt viser positive effekter på kognitionen hos demenspatienter

I løbet af efteråret og vinteren 2017/2018 har fem plejecentre i Kolding Kommune testet VR briller og platform til brug for borgere med demens. Mens forsøget ikke har haft en effekt på livskvalitet eller funktionsniveau, er den kognitive score steget en smule.

20 ud af 36 gennemførte

I et nyligt projekt med test af VR-udstyr fra TakeAWalkVR konkluderer fem plejecentre (Olivenhaven, Vesterled, Kongsbjerghjemmet, Toftegården samt Birkebo), at der er en positiv effekt at hente i forhold til demensramtes kognitive niveau ved brug af VR-briller til demente.

"Vi har set, at afprøvningen med VR har stimuleret borgerne kognitivt; hukommelsesmæssigt og følelsesmæssigt gennem genkendelse af steder og minder fra tidligere oplevelser, dette har været med til at påvirke borgerenes humør og stimulere deres sprogfunktion som ved seancerne er blevet øget og trænet gennem samtale med personalet," lyder en vurdering fra en ergoterapeut, der har indgået i projektet.

Af de 36 borgere var der 20 borgere, som gennemførte hele forløbet. For de 20 borgere blev der registreret 384 VR-sessioner, der i gennemsnit har brugt dem 19 gange under afprøvningsperioden på 12 uger. Gennemsnitstiden for en VR-session har været 16 minutter.

OPI-projekt

Projektet har været et OPI-samarbejde mellem de fem plejecentre og Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) ved Region Syddanmark. Projektet er støttet med midler fra Syddansk OPI-pulje samt EU strukturfondsmidler.

Læs hele evalueringen på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi ved Region Syddanmark.