24. april 2018

E-læringsmodul om informationssikkerhed klar til medarbejdere og ledere i kommunerne

KL har i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen og Danske Regioner udviklet e-læringsmateriale om informationssikkerhed målrettet ledere og medarbejdere i den offentlige sektor.

E-læringsmodulet har til formål at give medarbejdere og ledere en øget forståelse af deres roller og ansvar i arbejdet med informationssikkerhed og behandling af personoplysninger.

Materialet indeholder blandt andet flere dilemmaer fra det daglige arbejde med behandling af personoplysninger. Derudover findes der i modulerne kortere stykker tekst samt quizzer til de gennemgåede emner.

Materialet består af to e-læringsmoduler målrettet ledere og tre e-læringsmoduler målrettet medarbejdere.
Det er en god idé for kommunale ledere også at gennemgå modulerne til medarbejdere i forhold til at understøtte en dialog med medarbejdere om sikkerhed.

E-læringsmodulerne er sendt til de kommunale kontaktpersoner for KL’s Sikkerhedsprogram, og er til fri afbenyttelse i kommunen. De kan desuden anvendes på flere forskellige typer af devices.

Læs mere om KL’s Sikkerhedsprogram og dets leverancer her. (link)