05. april 2018

De kommunale vejes tilstand

SAMKOM har udført en landsdækkende analyse af de kommunale vejes tilstand. KL har lavet en opsummering med baggrundsviden konklusioner, og de mest relevante spørgsmål og svar.

KL, Kommunalteknisk Chefforening (KTC) og Vejdirektoratet (VD) har i regi af SAMKOM udført en landsdækkende analyse af den kommunale vejvedligeholdelsestilstand. Analysen er en gentagelse af tilsvarende analyse i 2015. Resultatet af analysen kan læses her, hvor også analysen fra 2015 kan ses.

Formålet med analysen er at sætte fokus på tilstanden af de kommunale veje og er et skridt i retning af et mere gennemsigtigt og systematisk overblik over de store værdier, der ligger i den kommunale vejinfrastruktur.

Analyse og data for de deltagende kommuner er et redskab for de kommunale vejadministrationer. Det skal, sammen med økonomiske nøgletal for vejområdet og data fra bl.a. vejsystemerneVejman.dk og Rosy, skabe et mere sikkert beslutningsgrundlag.

Vedhæftet findes et faktaark om analysen med de mest relevante informationer.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Præsentation på TM hjemmeside - SAMKOM analyse 2017