04. september 2017

- Vi har fået et redskab til at udvikle folkeskolen

KLK har i samarbejde med folkeskolerne i Frederikssund Kommune set på, hvordan skolerne anvender deres ressourcer. Det giver dem ifølge direktør i kommunen Jan Milandt mulighed for at se, hvordan de kan prioritere opgaverne og styrke undervisningen.

Hvis vi skal udvikle folkeskolen, kræver det, at vi har styr på, hvordan de enkelte skoler anvender deres ressourcer. Det giver bl.a. skoleledelsen et bedre grundlag for løbende at tage stilling til opgavefordelingen, foretage prioriteringer på skolen og skabe et økonomisk råderum.

Det er dog langt fra alle kommuner, der ved, hvordan skolerne bruger deres ressourcer. Ifølge direktør for opvækst, uddannelse og kultur i Frederikssund Kommune manglede den nordsjællandske kommune både viden om de enkelte skolers ressourceanvendelse og det samlede billede. Derfor tog kommunen kontakt til KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) for at få lavet en analyse på området.

”Man skal kende virkeligheden på skolerne, hvis man skal kunne drøfte muligheder og begrænsninger. Med KLK’s analyse har vi fået et godt og fælles indblik i, hvordan virkeligheden er, og derfor et udgangspunkt for at drøfte, hvor vi gerne vil hen med folkeskolen i Frederikssund Kommune”, forklarer han.

Bedre mulighed for tilrettelæggelse

KLK har bl.a. kigget på, hvordan de tildelte midler til skolerne bliver anvendt, og hvor stor en del af det pædagogiske personales tid, der bliver brugt på undervisning. Det giver en større gennemsigtighed i dialogen om anvendelsen af lærernes arbejdstid mellem skoleleder og lærer.

På den måde har kommunen fået overblik over variationen i skolernes gennemsnitlige undervisningstimetal pr. medarbejder. Det kan bidrage til at vurdere, om skolerne opnår det forudsatte niveau af undervisning pr. medarbejder.

”Vi har fået en god indsigt i, hvordan ressourcerne anvendes. Det giver bl.a. en fælles opmærksomhed på tværs af skoleområdet i form af skoleledelsen, skoleforvaltningen, økonomi og skolechef/direktør i forhold til områder, der med fordel kan optimeres på. Så det er et godt udgangspunkt for fortsatte drøftelser af både økonomisk og pædagogisk karakter. Vi har fået et redskab til at tale om tilrettelæggelse og anvendelse af ressourcer ud fra et fælles afsæt”, siger Jan Milandt.

Skolerne er blevet inddraget

Direktør Jan Milandt er glad for, at skolelederne har fået et nyt instrument til at styre efter, og han er ikke i tvivl om, at KLK’s erfaring er en vigtig faktor i forhold til resultatet.

”Vi havde hørt om andre kommuners gode erfaringer med KLK’s analyser på området, og vi må sige, at det har været et meget fint forløb, hvor de enkelte skoler i hele processen er blevet inddraget i arbejdet og i kvalitetssikringen af data. Det har givet et lokalt ejerskab til materialet efterfølgende”, forklarer han.

Læs mere om, hvordan KLK kan hjælpe jer med at analysere ressurceanvendelsen på jeres skoler her.