04. september 2017

Ved I nok om, hvordan lærerne anvender arbejdstiden?

Det har stor indflydelse på bl.a. undervisningen, hvordan skolerne anvender ressourcerne. I KLK kan vi tilbyde en analyse af ressourceanvendelsen på jeres skoler. Det kan give et bedre styringsgrundlag og en mere effektiv anvendelse af ressourcerne.

Det har stor betydning for både indhold og kvalitet i undervisningen og de pædagogiske tilbud til børnene, hvordan ressourcerne i folkeskolen bliver anvendt. Det gælder på den enkelte skole såvel som for kommunens samlede skoleområde.

I KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) har vi i løbet af de seneste par år gennemført en række analyser af ressourceanvendelse i folkeskolen i flere kommuner. De viser bl.a., at der både på tværs af kommuner og i den enkelte kommune kan være store forskelle på, hvordan skolernes ressourcer anvendes - også forskelle som ikke nødvendigvis kan forklares af skolestørrelse og sociodemografi.

Hvor meget tid bruges på undervisning?

Det pædagogiske personale er den største og vigtigste ressource i folkeskolen. Det gør deres arbejdstid til en af de vigtigste faktorer i forhold til ledelse og styring af kvalitet og økonomi på den enkelte skole og for hele kommunens skoleområde.

Nedenstående figur viser et eksempel på, hvor stor en andel af lærernes disponible arbejdstid, der anvendes til undervisning på en kommunes forskellige skoler.

 

Figur:  Undervisningsopgaver som andel af lærernes disponible arbejdstid. Figuren viser forskellen på lærernes disponible arbejdstid på en række skoler i den samme kommune.

Få styr på ressourcerne

Forskellene mellem skolerne skyldes bl.a. manglende retning og viden på tværs i forhold til, hvordan undervisning og andre pædagogiske aktiviteter kan planlægges, så arbejdstiden hos det pædagogiske personale anvendes mest effektfuldt.

Det kan vi hjælpe med i KLK. Vi kan fx tilbyde en analyse af ressourceanvendelsen på jeres skoler. Den kan være med til at give et bedre styringsgrundlag og dermed en mere effektiv anvendelse af ressourcerne i jeres folkeskoler.

I får bl.a.

  • Konkret viden om, hvordan det pædagogiske personale anvender deres arbejdstid
  • Konkret viden om, hvordan ressourcetildelingen til folkeskolerne påvirker planlægning og styring på den enkelte skole
  • Et grundlag for den fremadrettede planlægning og styring af hele kommunens skoleområde på baggrund af konkret viden om aktuel praksis
  • Viden om, hvordan skolerne anvender de økonomiske ressourcer
  • Konkrete forslag og anbefalinger til, hvordan planlægning og tilrettelæggelse af fx arbejdstid kan bidrage til at styrke effektiviteten i hele kommunens skoleområde og på den enkelte skole.

Kontakt souschef Peter Bogh (peb@kl.dk, tlf. 2134 4445), hvis du vil høre mere om, hvordan KLK kan hjælpe jer til bedre styring på folkeskoleområdet.