26. september 2017

Taleskrivning er også kommunikation

På KL's Kommunikationsdøgn er den gode tale i fokus, og der er masser af råd at hente fra Herlev Kommune. Her er talen blevet en højt prioriteret kommunikationskanal.

"Talerne kan noget helt særligt. De er nærværende i en tid, hvor kommunikationen let flyder over på sociale medier og i trykte publikationer." Sådan lyder det fra Mette Østerdal, faglig koordinator for Kommunikation i Herlev Kommune.

På KL's Kommunikationsdøgn fortæller hun – sammen med Kell Jamer Rasmussen, direktør i det retoriske rådgivningsbureau Rhetor – hvordan du som kommunikatør kan levere bedre taler. Men inden da, har vi bedt hende komme med et par gode råd.

Hvordan arbejder I med taleskrivning i Herlev Kommune?

I Herlev Kommune har taler været en prioriteret kommunikationskanal siden 2011. Talerne bruges strategisk på linje med andre kommunikationskanaler, og alt i processen fra bestillingen af taler til udskrivning af de færdige taleark er organiseret og systematiseret og tilpasset gennem årene.

Team Kommunikation skriver gennemsnitligt 150 taler til borgmesteren om året - lige fra talerne til 30 års-jubilæet i dykkerklubben til ferniseringen på det kommunale kunst- og kulturcenter til jubilæumstaler, peptalks til lærere og pædagoger inden skolestart og velkomsttaler til borgermøder.

Hvorfor er det vigtigt som kommunikatør i en kommune at kunne skrive en god tale?

Talerne kan noget helt særligt. De er nærværende i en tid, hvor kommunikationen let flyder over på sociale medier og i trykte publikationer. De kan ramme rent ind og bevæge publikum, og de kan være med til at underbygge oplevelsen af medborgerskab og fællesskab. Budskaberne skal være enkle og skarpe, og der skal skrives mere til publikum end for taleren - en balance og udfordring, der er interessant at arbejde med som taleskriver.

Hvad er dine 3 bedste råd til kommunernes kommunikatører i forhold til at skrive en god tale?

De bedste taler er dem, der rammer publikum, fordi de har en historie og et flow, der passer til taleren og skaber identifikation hos publikum. De har budskaber, som publikum husker, og de flytter med ud af lokalet, når arrangementet er slut. Det kræver, at talerne og taleskrivning tages alvorligt, og at der er en vilje til at drøfte indholdet, den røde tråd og punchlines.

Hos taleskriverne er den fornemmeste opgave at underbygge talerens legitimitet og autencitet gennem ordvalg, rytme og indhold og at turde spejle taleren i, hvad publikum forventer at høre.

Taleren har dernæst en række vigtige opgaver - at øve på talen, levere den godt og give feedback til sin taleskriver. Det er nemlig vigtig læring for både taleren og taleskriveren.

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs mere om KL's Kommunikationsdøgn og tilmeld dig her