13. september 2017

Supplerende høringssvar fra KL til ændring af kystbeskyttelseslovens formål

KL supplerer efter politisk behandling sit tidligere fremsendte høringssvar.

KL finder det uheldigt, at de hidtidige hensyn "kystlandskabets bevarelse og genopretning" samt " naturens frie udfoldelse" fjernes fra formålet. Kommunalbestyrelserne skal fortsat kunne vægte disse hensyn i afgørelser efter loven, hvor de finder det relevant. KL foreslår derfor, at disse hensyn fortsat nævnes i formålsparagraffen.

Høringsmaterialet med lovforslaget kan ses her.

KL’s supplerende høringssvar i hele sin længde findes i bilagsboksen herunder.

KL's oprindelige høringssvar findes ligeledes i bilagsboksen herunder.

 

 

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høringssvar til lovforslag om ændring af kystbeskyttelsesloven (ændring af formålet med kystbeskyttelse)

  • PDF

    Supplement til høringssvar fra KL om ændring af kystbeskyttelsesloven