19. september 2017

Satspulje: Tidlig indsats for sårbare familier

Sundhedsstyrelsen har åbnet op for, at kommuner kan ansøge om at deltage i kvalitetsudviklings-projekter omkring sårbare familiers sundhed og trivsel. Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2017.

Udmøntning af satspulje på sundhedsområdet

Kvalitetsudviklingsprojektet er målrettet de eksisterende ressourcer på området og skal sikre en tidlig opsporende indsats med udgangspunkt i sundhedsplejens ydelser. Puljen udmøntes til to forskellige modelprojekter og vil ske i perioden 2017-2020.

Det overordnede formål med puljen

Det overordnede formål med puljen er dels at udvikle og afprøve metoder til at kategorisere og målrette indsatser for sårbare familier både mono- og tværfagligt i samarbejde med socialforvaltninger, dagtilbud og andre kommunale aktører, dels at udvikle og forbedre fælles værktøjer, som kan støtte arbejdet med tidlig indsats med henblik på at mindske ulighed i sundhed og negativ social arv. 

Ansøgning og vejledningsmateriale

Projekterne forventes etableret i slutningen af 2017.

I forbindelse med satspuljeprojektet, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en afdækningsrapport af kommunernes indsats overfor sårbare og udsatte familier: