06. september 2017

ReVUS - prioritering af temaer

KKR Hovedstaden drøftede på møde den 1. september et forslag til prioritering af temaer i en kommende regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). Regionsrådet skal med bidrag fra Vækstforum i hver valgperiode vedtage en ReVUS, og KKR Hovedstaden har besluttet en fælles kommunal proaktiv tilgang. I forbindelse med en høring i kommunerne har 26 kommuner fremsendt forslag til prioritering af temaer i ReVUS.

KKR Hovedstaden understregede på møde den 1. september, at der er et stort ønske om at samarbejde med regionen og andre aktører om ReVUS og udviklingen af metropolregionen Greater Copenhagen. Både på strategisk niveau og med efterfølgende udrulning.

KKR Hovedstaden har besluttet en fælles kommunal proaktiv tilgang med afsæt i fem bærende principper:

  1. Greater Copenhagen som omdrejningspunktet
  2. Få fokuserede temaer og indsatser
  3. Decentral effekt
  4. Langsigtede investeringsplaner
  5. Tidlig inddragelse af relevante netværk.

KKR Hovedstaden har inviteret borgmestrene til på vegne af deres kommuner at sende input til temaerne i en kommende ReVUS. På baggrund af input fra 26 kommuner, besluttede KKR Hovedstaden at prioritere følgende tre temaer:

–    Ungdomsuddannelser i kombination med beskæftigelse

–    Infrastruktur

–    Erhvervsfremme

Ligesom der bakkes op om, at den grønne dagsorden skal stå tydeligt i arbejdet.