06. september 2017

Regional Væksthusaftale 2018

Hvert år indgår KKR Hovedstaden en regional aftale med Væksthus Hovedstadsregionen med udgangspunkt i den nationale væksthusaftale. KKR Hovedstaden modtog orientering om bestyrelsens visionsseminar og overvejelser herfra til inddragelse i det videre arbejde med aftalen. Væksthusaftale skal godkendes på KKR Hovedstadens møde den 10. oktober 2017

Væksthusene indgår årligt en national aftale med Erhvervsministeriet om væksthusenes opgaver. Den årlige nationale aftale indgås inden for rammerne af den fireårige nationale rammeaftale for væksthusene 2016-2020, hvor det er fastlagt, at væksthuset har tre hovedopgaver:

  • At varetage den specialiserede erhvervsservice i form af potentiale-kortlægning m.v.
  • At være knudepunkt i et sammenhængende rådgiversystem
  • At være operatør på projekter, der skaber vækstmuligheder for virksomhederne.

Ligesom i 2017 lægges der op til, at aftalen for 2018 er udarbejdet i tæt fællesskab mellem Væksthus Sjælland og Væksthus Hovedstaden.

Væksthusets bestyrelse har afholdt visionsseminar, hvor bl.a. regeringens planer om et nyt erhvervsfremmesystem blev drøftet, samt hvordan Hovedstadens væksthus bedst understøtter virksomhedernes vækstmuligheder på tværs af kommunerne.

Det fremlagte forslag til aftale skal betragtes som et arbejdspapir, idet der er en række områder, som skal gøres skarpere. Blandt andet spørgsmålet om analysesamarbejde og facilitering af start-up-virksomheder, hvor der er behov for at have et skarpere fokus på risikoen for konkurrenceforvridning.

Væksthusets bestyrelse ønsker et tydeligt fokus på beskæftigelse og samarbejde med universiteterne. Rigtig meget vækst i start-up-virksomheder vokser ud af eller i samarbejde med universitetsmiljøerne. Ligeledes ønskes et tæt samarbejde med Udenrigsministeriet og Eksportrådet m.v., så samarbejdet om internationalisering af virksomhederne styrkes.

Et endeligt oplæg til regionale væksthusaftale fremlægges for KKR Hovedstaden til godkendelse den 10. oktober.