07. september 2017

Oplæg til regional væksthusaftale

KKR Sjælland drøftede oplæg til regional aftale med Væksthus Sjælland for 2018. Ligesom i 2016 og 2017 lægges der op til, at aftalen for 2018 er fælles for Væksthus Sjælland og Væksthus Hovedstaden for yderligere at styrke samarbejdet for at understøtte virksomhedernes mulighed for at skabe økonomisk udvikling, varig vækst og blivende beskæftigelse

Der blev bl.a. peget på, at der i det endelige oplæg til væksthusaftale bør være opmærksomhed på, at væksthusets aktiviteter og mål har fokus på den specialiserede erhvervsservice, og sikrer en skarp arbejdsdeling i forhold til den lokale erhvervsservice.

Der indgås hvert år en national aftale for væksthusene mellem KL og regeringen. Herefter indgår hvert KKR en regional aftale med deres respektive væksthuse. Aftalen med Væksthus Sjælland for 2018 godkendes endeligt på møde i KKR Sjælland i oktober 2017.