27. september 2017

Kvalitet i dagtilbud til debat

Børneordførerne fra Folketinget, centrale parter på dagtilbudsområdet, kommunalpolitikere og kommunale chefer og konsulenter var samlet til debat om kvalitet i dagtilbud, da KL i samarbejde med FOA, BUPL, FOLA og Børne- og Kulturchefforeningen holdt konference om temaet den 25. september 2017.

Politisk fokus på kvalitet i dagtilbud

På konferencen var der politisk debat om, hvordan vi lykkes med at skabe højere kvalitet i arbejdet med børns trivsel, udvikling og læring i dagtilbud.

Målgruppen var politiske aktører og centrale interessenter på dagtilbudsområdet, og interessen var stor for at debattere og dele perspektiver på opgaven med at skabe de bedste muligheder for alle børn.

Et centralt budskab fra alle deltagerne var, at den nye dagtilbudsaftale og den styrkede pædagogiske læreplan danner et grundlag for et øget fokus på kvaliteten i vores dagtilbud.

Kvaliteten til debat

Christina Barfoed-Høj, kontorchef i Børne- og Socialministeriet, åbnede debatten med et oplæg om den politiske ambition med den politiske dagtilbudsaftale.

Rasmus Landersø, seniorforsker ved Rockwool Fonden, gav tilhørerne et tydeligt billede af udfordringerne med social mobilitet og dermed om vigtigheden af høj kvalitet i den tidlige indsats. Men hvad er høj kvalitet? Det tema blev udfoldet af Charlotte Ringsmose, professor ved Aarhus Universitet.

Mellem oplæg fra forskerne debatterede folketingspolitikere, kommunalpolitikere og interesseorganisationer engageret med hinanden om, hvad der skal til for at gøre det endnu bedre for børnene i vores dagtilbud.