14. september 2017

Kommuner kan få tilskud til nye klimaprojekter

Miljø- og fødevareministeren har afsat 10 millioner kroner i støtte til kommunale projekter med nye vådområder, som opfylder flere mål på samme tid. Det er en gentagelse af en lignende støtteordning, som blev igangsat sidste år, og hvor de foreløbige resultater er meget lovende.

"Det er lige netop den vej vi skal – flere mål og flere funktioner i samme projekt. Det giver god samfundsøkonomi, hvis vores projekter må tjene flere formål på samme tid. Det kan både give mere natur, bedre klimatilpasning, bedre adgang for borgerne og reducere kvælstofudledning til vores kystvand."

Sådan siger Jørn Pedersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i KL, som reaktion på, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) netop har afsat 10 millioner kroner til at støtte kommuner, der opretter nye vådområder. For at komme i betragtning til støtten skal det være såkaldte synergi-projekter, der tjener flere formål på én gang. Det vil sige, at de både skal gavne vandmiljøet, forebygge oversvømmelser og bidrage til mere natur og friluftsliv.

Støtteordningen blev indført som forsøgsordning som en del af Naturpakken. I 2016 blev der bevilget 24 millioner kroner til 9 kommunale projekter, og nu har ministeren altså afsat 10 millioner kroner til nye forsøg.

Brug for koordinering mellem tilskudsordninger

KL har længe efterlyst mere fleksibilitet og koordinering mellem de mange tilskudsordninger, der er til projekter. Det er særligt tilskuddene fra EU's landdistriktsprogram, som har været i kommunernes fokus.

"Kommunerne skal de næste 4 år administrere cirka 1,6 milliarder kroner til etablering af vådområder til gavn for vandmiljøet. Pengene kommer fra EU og kan sammen med penge fra blandt andre staten og fonde skabe merværdi mange steder i landet. Men det er desværre svært inden for de nuværende rammer. Det er fint med forsøgene inden for Naturpakkens økonomi, men nu skal vi arbejde sammen med regeringen om at få tilsvarende ændringer ind i EU's rammer," siger Jørn Pedersen.

De foreløbige resultater af ministerens forsøgsordning viser, at der er merværdi ved at kombinere flere målsætninger i samme projekt. Og KL opfordrer derfor til, at der også ses på, hvilke gældende regelsæt som står i vejen for gode projekter.

"Jeg vil opfordre kommunerne til igen at søge penge i puljen og vise, at vores idé om flere funktioner i samme projekt er levedygtig," siger Jørn Pedersen.