21. september 2017

Kommuner i hele landet tager nye skridt med digitalisering

Ledelse, risikovillighed, fokus og fremdrift, sikkerhed, konkrete kommunale initiativer og digitale trends. KL-huset var den 20. september 2017 ramme om et tætpakket program i kommunernes it-arkitekturnetværk.

Stor betydning

120 kommunale arkitekter og digitaliseringskonsulenter fra hele landet mødte den 20. september 2017 ind i KL-huset til en dag med et tætpakket program. Direktør i KL Laila Kildesgaard henvendte sig direkte til alle i salen, da hun understregede, hvor vigtig en rolle de spiller. De har en nøglerolle i, at Danmark fortsat udvikler sig digitalt. Derfor skal de kommunale arkitekter og digitaliseringskonsulenter gøre sig selv og deres faglighed synlig. 

Et forretnings- og direktionsperspektiv

Christian Harsløf, direktør i Roskilde Kommune, fortsatte i helt samme spor. I sit oplæg ridsede han digitaliseringsarbejdet op, set ud fra et direktionsperspektiv. Det vakte debat blandt mødedeltagerne. For Christian Harsløf understregede netop den balance, der skal skabes mellem ambitioner, strategier, stabilitet og langsigtethed på den ene side og forandringshastighed, nye teknologier og nye metoder på den anden. 

Han sammenfattede sin pointe i vendingen "Udviklingen gør de store kommuner til små kommuner". Ingen, heller ikke de store kommuner, kan trumfe digitaliseringen igennem i kraft af egen størrelse. Er man en stor kommune, stiller digitaliseringen blot kommunen over for så meget desto større og mere komplekse udfordringer og opgaver. Samarbejde, sammenhæng, en fælles arkitektur, ledelsesfokus, markedsdialog, effektiv organisering er vejen frem. Og så skal kommunerne turde sætte hurtiggående digitale skibe i søen, så der kan skabes en fremvoksende digital kultur i kommunerne. 

Der er fordele og ulemper fordelt ud på digitaliseringens mange aspekter. Centraliserer man digitaliseringen for meget, kan medarbejdernes lokale fagligheder miste interesse og motivation, for så er det jo alligevel "de andre", som til syvende og sidst skal sørge for at føre digitaliseringen igennem. Spreder man ansvaret for bredt ud lokalt, risikerer man omvendt, at man ikke får gjort tilstrækkeligt op med silotænkning og dårlig sammenhæng på tværs. Digitaliseringen er et forandringsprojekt, som handler om kulturforandring. 

Sikkerhed og persondata

Der er ikke længe til maj 2018, hvor EU's persondataforordning træder i kraft. Informationssikkerhed står centralt, og kommunerne har en vigtig opgave i, at gode systemer, processer og organisering om sikkerhed rulles effektivt ud. Programleder Beth Tranberg, KL, chefkonsulent Rasmus Halkær, KOMBIT og specialkonsulent Dan Bjørneboe ridsede nogle aktuelle hovedtræk op af det meget omfattende juridiske rammeværk, som EU's persondataforordning udgør. 

"Persondataforordningen handler om evolution, ikke om revolution," understregede Beth Tranberg. Hun opfordrede til, at kommunerne overlader den del af sikkerhedsarbejdet, som relaterer sig til KOMBITs støttestystemer, til netop KOMBIT. Data-afgrænsning i KOMBITs sikkerhedsmodel baserer sig på KLE (KL's Emnesystematik), men data-afgrænsning følger definitioner, der er forskellige fra system til system og fra brugssituation til brugssituation. Men overordnet handler det om at skabe overblik over de mange veje, som data tager gennem hver kommunes systemer, sagde Rasmus Halkær. 

Et vigtigt krav i Persondataforordningen er, at aktører indrapporterer sikkerhedshændelser korrekt og rettidigt, typisk i henhold til en 72-timers frist for indberetning af hændelser og sikkerhedsbrud. Men hvad er en hændelse? Beth Tranberg erkendte, at en hændelse endnu ikke var defineret i Justitsministeriets tilhørende betænkning til Persondataforordningen. 

Hvidbog

Sikkerhed er en digital megatrend, og det samme er rammearkitektur, eller "interoperabilitet", som det hedder i internationale sammenhænge. Netop den netop lancerede hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur var baggrunden for chefkonsulent i Digitaliseringsstyrelsen Michael Bang Kjeldgaards oplæg. 

Nøgleordet i hans oplæg var "nytteværdi". Den nye digitale arkitektur afløser den gamle OIO-reol. Den nye arkitektur har otte principper: styring, strategi, jura, sikkerhed, opgaver, information, applikation, infrastruktur. Disse principper er i sagens natur abstrakte, men de omsættes til virkelighed via de tilhørende arkitekturregler under hvert princip. Principper og regler viser deres værd og holdbarhed ved at være forholdsvis stabile over tid, ikke mindst også af hensyn til it-leverandørerne, der ønsker sikkerhed for og tryghed omkring standarder. Dialogen med leverandørerne er vigtig.

3 spor

Derefter fordelte deltagerne sig ud på tre "spor", i hvert sit lokale. Emnerne var robotics, blockchain og lokal rammearkitektur – tre emner, der er højt oppe i tiden, og som alle ønsker at vide mere om.

Spor 1: Robotics

Søren Frederik Bregenov fra KL og Michael Breuning fra Odense fortalte på netværkskonferencen om administrative softwarerobotter og digitale assistenter, der kan hjælpe til at automatisere manuelle opgaver på kort sigt. Fokus var på de reelle erfaringer man i Odense kommune har gjort sig med at automatisere ved hjælp af robotics, og på et igangsat fælleskommunalt projekt der sætter skub på arbejdet med manuelle processer.

Spor 2: Blockchains anvendelse i et offentligt perspektiv

På dette spor gav Nikolaj Skovmann Malkov fra Optimum IT en introduktion til blockchain, den underliggende teknologi, det forretningsmæssige potentiale samt et bud på teknologiens anvendelsesmuligheder i den offentlige sektor i Danmark baseret på erfaringer i udlandet. Rie Scheuermann Christensen fortalte om SKATs erfaringer med en prototype baseret på blockchain teknologi.

Spor 3: Brug og implementering af lokal rammearkitektur i Hjørring kommune

Peter Sebastian Hansen foralte om Hjørring Kommunes vision og mål for brug og implementering af rammearkitektur og om hvordan Hjørring kommune har arbejdet med at ”udfolde” visionen i forhold til at definere en lokal rammearkitektur i kommunen, med praktiske eksempler fra MOX.

Værksted

Deltagerne samledes i KL-husets store sal igen til fælles "værksted", med fire andre aktuelle emner. Nu med mere karakter af videndeling og inspiration fra kommunale cases: rollekataloget (Favrskov Kommune), kravmotor (Syddjurs Kommune), serviceplatform (Aabenraa Kommune) og modning af services (Hjørring Kommune).

Digitale trends

Netværksdagen sluttede med at sende deltagerne hjem med et visionært blik på store digitale trends inden for den offentlige sektor. Annelie Lundquist fra Gartner tegnede de store linjer og gav stof til eftertanke til det videre arbejde i kommunernes digitaliserings- og it-afdelinger. En flot afslutning på en dag med masser af ny viden og med tid undervejs til også at mødes på kryds og tværs i netværkets regionale afdelinger rundt om i hele Danmark.