05. september 2017

Kommuner får en håndsrækning til en mere virksomhedsnær integrationsindsats

Et helt nyt opkvalificeringsprogram målrettet ledere og medarbejdere på integrationsområdet skal styrke det beskæftigelsesrettede fokus i integrationsindsatsen.

Flere flygtninge og familiesammenførte skal i job. Derfor er KL og LG Insight nu gået sammen om at tilbyde alle landets kommuner en øget kompetence i, hvordan integrationsindsatsen kan gøres mere virksomhedsnær og målrettet i forhold til jobmuligheder på det lokale og regionale arbejdsmarked.

Målet er, at mindst 500 ledere og medarbejdere på integrationsområdet samt deres interne og eksterne samarbejdspartnere deltager i opkvalificeringsprogrammet IPA – Integration På Arbejdsmarkedet. Sammen med Integrationsnet, Mploy og Pluss som underleverandører tilbyder KL og LG Insight 19 opkvalificeringsforløb fra november 2017 – udgangen af 2018.

Opkvalificeringsprogrammet er sat i søen i kølvandet på to- og trepartsaftalerne om integration fra foråret 2016, hvor kommunerne blev stillet over for krav om en tidlig, målrettet og kontinuerlig virksomhedsrettet integrationsindsats.

I undervisningen vil der bl.a. blive arbejdet med:

  • Faktuelle nøgletal, business cases og afdækning af kommunens integrationsindsats
  • Konkret viden og analyser af udviklingen på det lokale og regionale arbejdsmarked
  • Branchekendskab og viden om kompetencekrav på arbejdsmarkedet fordelt på centrale brancher med mange (ikke-faglærte) jobåbninger
  • Modeller for at arbejde effektivt med jobmatch, motivation, opkvalificering og afklaringsforløb
  • Tværkommunale samarbejder omkring virksomhedssamarbejde, partnerskabsaftaler, rekrutteringsaftaler
  • Udvalgte beskæftigelsesfaglige metoder, herunder job- og ressourcefokus, trinvis indtræden med småjob, kvalificering af IGU-aftaler og systematisk progression i brancherettede forløb

Læs mere om IPA – Integration På Arbejdsmarkedet her, og tilmeld dig og dine kollegaer/medarbejdere et af de 19 udbudte forløb.