04. september 2017

KL turismetræf 17: Turisterne skal fanges digitalt

Turismetræf 17 afholdt KL den 29. august og samlede 164 deltagere under overskriften "Mere turisme for pengene".

Den digitale udvikling og dens betydning for dansk turisme var et af årets store temaer på konferencen. Anders Mogensen, der er partner i Seismonaut og stifter af den digitale platform Gaest.com, fortalte hvordan den digitale udvikling grundlæggende vender op og ned på turisternes brugerrejse, som i dag starter digitalt på mobile enheder.

Vi bruger i gennemsnit vores smartphone 150 gange dagligt og mere end halvdelen af alle hjemmesidebesøg foretages nu fra en smartphone eller en tablet - i stedet for fra en pc. Derfor er det helt afgørende, at turisme i Danmark er til stede på turisternes søgninger fra deres smartphones, og at turisterne kan lide, hvad de ser.

Desktop vs Mobile Market Share Worldwide (september 2010 – september 2017)

Graf over udviklingen i brugen af smartphones

Samarbejde på tværs af både kommuner og med de private turismevirksomheder er et andet tema, der står højt på kommunernes dagsorden. På Turismetræf 17 gav en række oplægsholdere deres bud på det gode samarbejde – herunder nye og utraditionelle måder at samarbejde på tværs af kommuneskel og mellem lokale virksomheder og kommunale aktører.  

Et af eksemplerne på årets turismetræf kom fra Dragør, hvor iværksætter Rikke Stoltz sammen med kommunen har udviklet en cykelfærgerute mellem Dragør og Limhamn i Skåne. Rikke roste samarbejdet med Dragør Kommune, som bakker op om projektet, og som har været med til at tage initiativet, men hvor det er Rikke som privat virksomhed, der har haft frihed til at udvikle et forretningskoncept og dermed også bærer den økonomiske risiko for projektet.

Turismetræffet er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor vi deler de gode erfaringer, der findes rundt omkring og også får lidt ny inspiration udefra. Som noget nyt bød årets Turismetræf desuden på ket kursus dagen forinden, hvor deltagerne havde mulighed for at fordybe sig i turismestrategiudvikling.

Næste Turismetræf afholder vi den 4. september 2018.