15. september 2017

KL: Positivt med en styrkelse af taskforcen på handicapområdet

Børne- og Socialminister Mai Mercado foreslår at gøre den taskforce, der hjælper kommuner, som ønsker at styrke kvalitet i sagsbehandlingen i socialsager, permanent. KL hilser forslaget velkomment.

"I kommunerne gør vi hver dag en stor indsats for at yde en god service til vores borgere – særligt de, der af den ene eller anden grund har brug for særlig støtte. Men lovgivningen på handicapområdet er kompleks, og ingen borger og ingen sag er ens. Derfor er fejl i sagsbehandlingen uundgåeligt. Trods det arbejder kommunerne på højtryk for at styrke sagsbehandlingen, og her er taskforcen en rigtig god investering."

Sådan lyder det fra Thomas Adelskov, formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg ovenpå børne- og socialminister Mai Mercados udmelding om at gøre den særlige task force på handicapområdet permanent. Formålet med taskforcen er at støtte kommunerne i at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

Taskforce er et godt tilbud

Taskforcen blev oprettet for to år siden, og stod til at lukke, men det ønsker ministeren nu at ændre og foreslår derudover at styrke taskforcen med flere hænder.

"God kvalitet i sagsbehandlingen handler først og fremmest om, at vi i kommunerne samarbejder med borgerne om at vælge og tilbyde de indsatser, der effektivt hjælper borgerne med at få løst de problemer, som de har i deres liv. Vi ser taskforcen på handicapområdet som et rigtig godt tilbud til kommunerne. For os er målet at yde den bedste service til borgeren, så vi undgår at spilde tiden på at slås med borgeren i klagesystemet om, hvilken hjælp, han eller hun skal have," siger Thomas Adelskov. 

Fakta om taskforcen på handicapområdet

  • Taskforcen er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.
  • Der er indtil videre afviklet 45 korte forløb i form af enkeltstående oplæg og temadage, der giver viden og indsigt i et afgrænset tema. 
  • Taskforcen har desuden gennemført lange analyse- og udviklingsforløb med en række sammenhængende ydelser i form af blandt andet, rådgivning og vejledning til seks udvalgte kommuner.