29. september 2017

KL og Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS)

KL vil gerne orientere om, at KL for øjeblikket ser nærmere på folkebibliotekernes aktiviteter i relation til Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS). FFS har rettet henvendelser til landets folkebiblioteker med påstand om, at der sker offentlig fremførelse af litterære værker på folkebibliotekerne, som forfatterne har krav på betaling for.

KL er i samarbejde med Bibliotekschefforeningen (BCF) og Slots- og Kulturstyrelsen i gang med at undersøge tingene nærmere og styrelsens Biblioteksbarometret danner blandt andet afsæt herfor. KL vurderer umiddelbart på det foreliggende grundlag, at de aktiviteter, der finder sted på bibliotekerne knytter an til folkebibliotekets almindelige formål og der derfor ikke er behov for yderligere regulering end hvad der er tilfældet i dag.  Parternes gennemgang af dokumentationen må dog vise, om der kan være aktiviteter, der efter en konkret vurdering falder uden for den virksomhed.

KL vil vende tilbage i sagen. KL ser foreløbigt ikke grund til, at bibliotekerne foretager sig noget i sagen. KL er i tæt dialog med BCF og styrelsen om  yderligere kortlægning.