07. september 2017

KL bakker op om fair og lige konkurrence

KL-udvalgsformand bakker op om at klargøre reglerne, når det offentlige bevæger sig ind på områder, som nærmer sig private virksomheders marked. Men han advarer mod at indføre tiltag, som er ude af proportioner og hæmmer kommunernes virke på kerneområder.

"Konkurrencen skal selvfølgelig være fair og lige, når offentlige myndigheder agerer på områder, hvor vi kommer tæt på private virksomheders marked. Og vi hilser velkommen, at regeringen vil præcisere reglerne for offentlig erhvervsvirksomhed."

Sådan siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, som reaktion på regeringens nye udspil om at sikre fair og lige konkurrence mellem private virksomheder og det offentlige. Men han advarer mod at indføre nye regler, som skyder over målet i forhold til den reelle problematik og rammer kommunernes virke på kerneområderne.

"Der er allerede i dag meget smalle rammer for, hvornår og hvordan kommuner kan agere på et marked, hvor vi kan komme i konkurrence med private virksomheder. Og de hidtidige eksempler tyder ikke på, at kommunal erhvervsvirksomhed – slet ikke i sammenligning med staten – fylder væsentligt i hverken omfang eller økonomi. Derfor er der heller ingen grund til at indføre nye regler, som kan blive unødige benspænd for kommunerne på andre vigtige områder," siger Thomas Kastrup-Larsen.

KL vil se konkret bud

Konkret foreslår regeringen blandt andet at indføre en ny lov om kommunal erhvervsvirksomhed, hvor man groft sagt indskriver de nuværende skrevne og uskrevne regler på det område i kommunalfuldmagten.

"Vi er nødt til at se et konkret bud, før vi kan tage stilling til, om det er en god idé at skrive kommunalfuldmagtsreglerne ind i en decideret lov. Men vi er som udgangspunkt skeptiske over for at indføre meget firkantede og ufleksible rammer ved at indskrænke de nuværende fortolkningsmuligheder inden for kommunalfuldmagten. Vi ser hellere, at man eventuelt justerer lovgivningen på de enkelte sektorområder, hvis der er behov for det."

Thomas Kastrup-Larsen er positiv over for, at regeringen ved hjælp af en ny vejledning eller bekendtgørelse vil præcisere reglerne for blandt andet kontrolbud og prissætning, herunder krav om større åbenhed i kommunerne.

"Antallet af sager, hvor kommunernes beregninger i forhold til kontrolbud og prissætning er fundet fejlagtige, er heldigvis meget få. Men reglerne er komplicerede, og det er en god idé at gøre reglerne klarere."

Klagemulighed fungerer fint i dag

Regeringen vil også oprette en ny klagemyndighed under Erhvervsministeriet, som kan tage stilling til, om kommunerne og staten overholder reglerne om erhvervsvirksomhed. KL mener dog, at de nuværende klagemuligheder i forhold til kommunerne er fine og klare for virksomhederne.

"Vi har allerede Ankestyrelsen som tilsynsmyndighed for kommunerne, og Ankestyrelsen er med dens ekspertise i kommunale forhold og kommunalret også de rette til at behandle klager på dette område. Den meget begrænsede adgang, der er til kommunal erhvervsvirksomhed, skal ses i sammenhæng med løsningen af de kommunale kerneopgaver. Derfor giver det ikke mening, at det er en ny klageinstans, der skal se på det," siger Thomas Kastrup-Larsen.