07. september 2017

KKR Sjællands arbejde og udvikling

Både KL's tværgående evaluering fra sommeren 2017 og KKR Sjællands egen evaluering i foråret 2017 viser overordnet, at der kan arbejdes med at styrke KKR. KKR Sjælland drøftede rådets arbejde og udvikling med henblik på overlevering af anbefalinger til det nye KKR Sjælland. Afsættet var dels KKR Sjællands egen evaluering, dels KL's tværgående evaluering af arbejdet i de fem KKR

Det betyder, at KKR vil arbejde med idéer til, hvordan man kan:

  • Synliggøre og inddrage kommunalbestyrelserne mere i KKR's arbejde for at løfte fælleskommunale opgaver
  • Understøtte de udpegede medlemmer, som repræsenterer KKR og kommunerne i regionale fora
  • Skabe yderligere forankring lokalt af KKR’s fælles initiativer, herunder særligt Greater Copenhagen-samarbejdet

Det blev desuden foreslået, at KKR i den kommende periode kan arbejde med flere andre områder – herunder blandt andet at synliggøre rådets arbejde og resultater via korte nyhedsbreve.