01. september 2017

Hvad skal fremtidens it- og digitaliseringsmedarbejdere kunne?

Hvilke opgaver løser kommunernes it- og digitaliseringsfunktion, og hvad stiller det af krav til medarbejdernes kompetencer - både i dag og i fremtiden? De spørgsmål har KLK været med til at undersøge i et nyt projekt. Find svarene her.

Kommunernes it-områder har på ganske få år gennemgået en markant omstillingsproces for at imødekomme både borgerne og medarbejdernes stigende efterspørgsel af digitale løsninger samt udfordringer i forhold til it-sikkerhed, data og it-arkitektur.

Det betyder, at kommunernes it- og digitaliseringsfunktionen skal kunne imødekomme et voksende behov, og det stiller samtidig nye krav til it-medarbejdernes kompetencer. 

Derfor har KL og KL's Konsulentvirksomhed sammen med HK lavet en publikation, der netop guider dig igennem, hvilke kompetencer der kræves af fremtidens it-medarbejder samt hvilke opgaver, der er centrale i arbejdet med it og digitalisering - både i dag og i fremtiden. Det drejer sig fx om kompetencer i forhold til følgende opgaver:

  1. Drift og brugersupport
  2. Sikkerhed og styring af it
  3. Leverandør - og kontraktstyring
  4. Arkitektur
  5. Samarbejde med forretningen (Fagcentrene)
  6. Den strategiske digitaliseringsopgave
  7. Fælleskommunale samarbejder
  8. Projektopgaver
  9. Data

Du kan finde hele rapporten her.