11. september 2017

Gode eksempler på åben skole-samarbejder mellem folkeskolen og folkebiblioteket

Med to temadage om det mangfoldige samarbejde mellem folkeskolen og folkebiblioteket sætter KL som ét af fire temaer fokus på åben skole-samarbejdet mellem folkeskoler og folkebiblioteker.

De to temadage har et primært ledelsesmæssigt sigte, men som supplement til dagen har KL samlet nogle inspirerende eksempler på, hvordan folkeskolen og folkebiblioteket kan samarbejde om åben skole.

Mangfoldigheden i folkebibliotekernes åben skole-tilbud gør sig gældende på mange måder, og kommer blandt andet til udtryk i variationen af:

  • standardtilbud eller skræddersyede tilbud
  • obligatoriske tilbud i kommunerne eller frivillige tilbud i kommunerne
  • korte afgrænsede tilbud eller længerevarende vekselforløb
  • tilbud om demokratisk dannelse eller tilbud om sprog og læsning.

Der findes allerede adskillige gode, kommunale eksempler derude, og KL bringer her supplerende:

  • Skolekatalog fra Fredericia Bibliotek, som eksempel på et katalog, der sørger for at koble bibliotekets tilbud til skolernes læringsmål mv.
  • Tilbuddene fra Frederiksberg Biblioteker, hvor der er obligatoriske tilbud såvel som frivillige tilbud på hvert klassetrin
  • Skanderborg Bibliotek og Borgerservice, der kører et tilbud til 8. og 9. klasserne med fokus på NemID, digital post, byrådet og kommune 3.0-begrebet.

Du kan finde eksemplerne her.

Skulle I i jeres kommune ligge inde med et godt eksempel på åben skole-samarbejde mellem folkeskolen og folkebiblioteket, som I har lyst til skal indgå i KL's eksempelsamling, så send dem gerne til Amanda Pilegaard Løvborg på akpj@kl.dk senest den 29. september 2017.

Har du fået lyst til at tilmelde dig temadagen, kan du læse mere om programmet samt tilmelde dig her. Der afholdes temadag torsdag den 21. september på Skanderborg Bibliotek og onsdag den 27. september på Roskilde Bibliotek.