19. september 2017

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen af tilbagetrækningsaftalen af 2012.

Analysens hovedkonklusioner

 • Erhvervsfrekvensen er steget for de 60-64 årige fra 2008 til 2015, men den er fortsat lidt lavere end for de 55-59 årige. 
 • Ufaglærte trækker sig fortsat tidligere tilbage end personer med en videregående uddannelse, men især siden 2013 er deres erhvervsdeltagelse steget mere end andre på arbejdsmarkedet. 
 • Der er store kommunale forskelle i seniorernes erhvervsdeltagelse, som bl.a. hænger sammen med store forskelle i uddannelsesmæssig baggrund.
 • Erhvervsfrekvensen vil formodentlig stige betydeligt de kommende 10 år, hvor efterlønsalderen stiger til 63 år og pensionsalderen stiger til 67 år.    
 • Den nye tilbagetrækningsaftale gør det lidt mere attraktivt at udskyde tilbagetrækningen for personer med indkomster som den gennemsnitlige lønmodtager. Det formodes at føre til højere erhvervsdeltagelse.

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Erhvervdeltagelse for personer over 60 år

 • LINK

  Momentum-artikel: "I Frederikshavn har de taget senior-ansatte til sig"