05. september 2017

Det kommunale erhvervsklima er i top

Kommunernes erhvervsklima har aldrig været bedre. Det viser Dansk Industris årlige undersøgelse, som netop er offentliggjort. KL-formand Martin Damm glæder sig over udviklingen, som dokumenterer, at kommunerne prioriterer erhvervsindsatsen højt.

"Jeg er glad for, at resultatet viser, at kommunernes erhvervsklima samlet set aldrig har været bedre. Jeg forstår godt, at DI måler på kommunernes erhvervsklima, for kommunerne spiller en afgørende rolle for de erhvervsforhold, som virksomhederne til dagligt møder. Kommunerne er omdrejningspunktet for erhvervsfremmeindsatsen."

Sådan siger KL-formand Martin Damm som reaktion på Dansk Industris årlige erhvervsklimaundersøgelse, som netop er offentliggjort. DI måler virksomhedernes tilfredshed med den service og de forhold, som deres kommune tilbyder dem, og denne gang betegner næsten 2 ud af 3 virksomheder deres kommune som erhvervsvenlig, hvilket er den højeste andel i de 8 år, DI har lavet undersøgelsen.

Martin Damm ser det som et tydeligt tegn på, at kommunerne i de senere år har oprustet erhvervsindsatsen markant, og alle kommuner i dag prioriterer højt at skabe de bedste betingelser for nye arbejdspladser og vækst i kommunen.

"Det er ikke overraskende for mig, at kommunerne laver erhvervsservice af høj kvalitet og til brugernes fulde tilfredshed. Det underbygges af de netop offentliggjorte tal på kommunernes sagsbehandlingstider på bygge- og miljøområdet, som viser, at kommunernes gennemsnitlige sagsbehandlingstider til fulde lever op til de aftalte servicemål," siger Martin Damm.

Kommuner er parate til at blive målt

Han henviser også til en anden mindre stikprøvekontrol, som KL har foretaget blandt ansøgere i bygge- og miljøsager i Byg og Miljø-systemet. Her er 87 procent af ansøgerne tilfredse efter behandlingen af deres sag. Og Martin Damm slår fast, at kommunerne er parate til at blive målt endnu mere på erhvervsindsatsen:

"Kommunerne er stolte over deres erhvervsindsats, og de vil gerne have helt præcise tal på den reelle effekt af deres store arbejde for virksomhederne. Derfor har KL udviklet et værktøj, som kommunerne fremover kan bruge til at måle effekten af deres frivillige erhvervsservice."

YDERLIGERE MATERIALE