06. september 2017

Cost/benefit-analyse af anbefalinger til lokal erhvervsservice

Der er nu udarbejdet en cost/benefit-analyse af udgifterne forbundet med implementering af tidligere udarbejdede anbefalinger til fokusering af den lokale erhvervsservice. Formålet er, at hver enkelt kommune får et grundlag til at vurdere om det giver mening at gå ind i projekterne. KKR Hovedstaden tog cost/benefit analysen til efterretning

Greater Copenhagens anbefalinger til fokusering af den lokale erhvervsservice består af fem basisydelser og seks tilvalgsydelser. Basisydelserne er finansieret via kommunernes resultatkontrakt med væksthusene og regionernes resultatkontrakt med Copenhagen Capacity. Tilvalgsydelserne kræver forskellige grader af finansiering fra blandt andet kommunerne. Den udarbejdede cost/benefit-analyse har fokus på tilvalgsydelserne.

Cost/benefit-analysen af de enkelte anbefalingers forventede omkostninger og potentielle gevinster er udarbejdet af IRIS Group. Der er tale om nogle relativt overordnede cost/benefit-analyser, der kan være med til at skabe et mere kvalificeret beslutningsgrundlag. Den præcise udformning af initiativerne, deres projektforankring og økonomi skal forhandles og udformes i dialog mellem mange parter på tværs af kommuner og aktører.

Der arbejdes nu videre med at konkretisere initiativerne i analysen for at kunne danne sig et overblik over omkostningerne ved at realisere anbefalingerne, herunder skabe et beslutningsgrundlag for, at de enkelte kommuner kan tage stilling til om de vil deltage i de specifikke projekter.