26. september 2017

Bustur gav fælles indsigt i, hvordan skolerne arbejder

Fredag var KL, DLF, BUPL, FOA, Skole og Forældre, Danske Skoleelever BKF, Skolelederforeningen, Undervisningsministeriet og Folketingets Undervisningsudvalg på bustur for at besøge tre skoler. Formålet var at få fælles billeder på, hvordan skolerne arbejder med den motiverende og varierede skoledag.

Turen gik forbi tre skoler: Erritsø Fællesskole i Fredericia, Anna Trolle Skole i Middelfart og Auraskolen i Esbjerg. Turen gav deltagerne et indblik i, hvordan skolerne arbejder med den mere motiverende og varierede skoledag.

"Vi er mange aktører omkring folkeskolen, som i fællesskab skal løfte indsatsen med at skabe en mere motiverende og varieret skoledag. Det kræver, at vi har de samme billeder og fortællinger at tale og ikke mindst arbejde ud fra. Vi har måske hver især vores tilgange til arbejdet og vores egne mærkesager, men jeg oplever, at målet er det samme - nemlig, at vi giver vores børn og unge en skoledag, hvor de lærer, så meget de kan, udvikler sig og trives. Jeg glad for, at vi tog en fælles dag sammen. Det bringer os endnu tættere på hinanden og på en fælles forståelse af, hvordan vi kommer derhen", siger Anna Mee Allerslev, som er formand for KL's Børne- og Kulturudvalg og var vært på busturen.

På busturen kunne deltagerne blandt andet se, hvordan skolerne arbejder med bevægelse i undervisningen. På dagen besøgte deltagerne en klasse på Auraskolen i Esbjerg, som havde flyttet matematiktimen til et fællesrum for at arbejde i et koordinatsystem på størrelse med en tennisbane. Landets skoler bruger bevægelse på mange måder, og deltagerne så også, hvordan skolen i Esbjerg fx bruger brainbreaks i engelskundervisningen i indskolingen, når der er behov for en pause.

Deltagerne oplevede også, hvordan man på Erritsø Fælleskole gør brug af digitale redskaber i undervisningen som for eksempel flipped classroom. Der gør det muligt at tilrettelægge undervisningen på nye måder, som imødekommer elevernes forskellige behov. På Anna Trolles Skole kunne deltagerne opleve, hvordan et samarbejde med den lokale musikskole, gør eleverne i stand til at spille for eksempel saxofon. 

"Jeg synes, at vi blev klogere og fik en større fælles forståelse af, hvilke udfordringer og problemer, der er i hverdagen, men også hvilke succeser og gode eksempler vi skal bygge videre på og lære af ", afslutter Anna Mee Allerslev.