06. september 2017

Benchmark af kommunernes klimaindsats

På opfordring fra Klimapolitisk Forum er der udarbejdet en benchmark-analyse af kommunernes klimaindsats, med afsæt i arbejdet med implementering af de fælles klimamålsætninger. Benchmarken giver et grundlag for politisk dialog og beslutningstagning i og på tværs af kommunerne for at fremme målet om, at hovedstadsregionen er klimaberedt i 2025, samt at fremme den fælles energivision for hovedstadsregionen om, at el- og varmeforsyning samt transportsektoren skal være fossilfri i 2050

Benchmark analysen har fokus på fire indsatsområder:

  1. Tværgående aktiviteter og resultater
  2. Omstilling af energisystemet til fossilfri varme- og elforsyning
  3. Energieffektiviseringer og energibesparelser i bygninger, udstyr og anlæg
  4. Omstilling af transportsystemet til fossilfrie brændsler.

Sideløbende har der kørt et særskilt projekt vedrørende kommunernes arbejde med klimatilpasning. Udvalgte resultater herfra er indarbejdet i det samlede overblik for kommunernes klimaindsats.

Benchmarkanalysen viser, at kommunerne i hovedstadsregionen generelt har stort fokus på at reducere CO2-udledningen og energiforbruget. Det ses bl.a. ved, at de fleste kommuner har som mål at reducere CO2-udledningen med minimum 2 pct. om året for kommunen som virksomhed, og at det er lykkes de fleste kommunerne at reducere deres CO2-belastning.

Derudover er kommunerne generelt aktive med at igangsætte indsatser, der skal bidrage til henholdsvis omstilling af energisystemet til fossilfri varme- og elforsyning, energieffektiviseringer og energibesparelser i bygninger, udstyr og anlæg, omstilling af transportsystemet til fossilfrie brændsler og klimatilpasning.

Der er fortsat arbejde at gøre. For eksempel viser resultaterne relativt få kommuner, der har fokus på at fremme anvendelsen af biogas med målet om at udfase naturgas og på at fremme energibesparelser i virksomheder igennem rådgivning, og varme- og ventilationstjek. Andre resultater viser, at der er relativt få kommuner, der arbejder med at påvirke arbejdspladsernes transport-forbrug, og at der fortsat er kommuner i hovedstadsregionen, der ikke har fossilfrie køretøjer drevet på el, biogas eller brint i deres kommunale vognpark.

På klimatilpasningsområdet viser resultaterne også, at der ligger et arbejde med at igangsætte flere klimatilpasningsprojekter og/eller aktiviteter målrettet de kommunalt udpegede risikoområder.

KKR Hovedstaden ønskede, at der udarbejdes et case-katalog med inspiration til det videre arbejde i kommunerne.