16. oktober 2017

Styring af det specialiserede social- og undervisningsområde skal benchmarkes

KKR Sjælland drøftede, hvilken styringsinformation på det specialiserede social- og undervisningsområde, der i fællesskab skal satses på

Det samlede område fylder forholdsvis meget i de 17 kommuners økonomi: I størrelsesordenen 6 mia. kr. – det takstbelagte område udgør ca. 2,7 mia. kr.

Det blev besluttet, at der fremadrettet sker en opdatering af fælles benchmarkanalyser, og at kommunerne fortsætter med årlige kvalitative beskrivelser af styringstiltag på området. Endelig vil kommuner og region årligt blive bedt om redegørelser for udviklingen i taksterne på området.