16. oktober 2017

Samråd for domfældte udviklingshæmmede i region Sjælland

KKR besluttede at nedsætte et samråd for domfældte udviklingshæmmede på tværs af de 17 kommuner i region Sjælland. Samrådet takstfinansieres

Målgruppen er borgere med udviklingshæmning, der har begået kriminalitet og hvor der skal tilkendes en dom.

Formålet er blandt andet at give vejledende udtalelser til domstole før dom, at indsamle viden på området efter domme og at sikre et rigtigt match af tilbud og forebygge tilbagefald.